Facebook

Jednotka (vojenská) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu jednotka (vojenská).

Význam: Jednotka je vojenské uskupení používané pro operace, které se skládají z různého počtu vojáků a často i techniky.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

parta

Parta je skupina přátel, kteří se navzájem podporují a tráví společně čas.

Podobná synonyma

skupina

Skupina je seskupení lidí nebo věcí s něčím společným, jako jsou stejné cíle, zájmy nebo vlastnosti.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

pracovní

Pracovní znamená vytvářet nebo provádět nějakou činnost jako zaměstnání, obchod nebo jinou činnost pro účely zisku.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

pracovní tábor

Pracovní tábor je místo, kde se vězně odsouzené k trestu práce zabývají vykonáváním pracovních úkolů.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

pracovní činnost

Pracovní činnost je činnost, kterou člověk vykonává, aby vydělal peníze. Může to být práce v kanceláři nebo zaměstnání ve výrobě.

pracovní jednotka

Pracovní jednotka je jednotka času, po kterou je nutné se soustředit na práci, aby byla úspěšně dokončena.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

pracovní oblast

Pracovní oblast je obor činností, který zahrnuje veškeré činnosti, které provádí zaměstnanec ve své profesi.

pracovní den

Pracovní den je čas věnovaný práci a zaměstnaneckým povinnostem. Zahrnuje čas strávený na pracovišti a vykonáváním pracovních úkolů.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

zájmová skupina

Skupina lidí, kteří se sdružili kolem společného zájmu nebo cíle.

kázeň (pracovní)

Kázeň v práci je dodržování předepsaných pravidel, zachování času, disciplíny a odpovědnosti.