Facebook

Elektrické schéma <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu elektrické schéma <čeho>.

Význam: Grafická reprezentace elektrických obvodů a součástek, které jsou propojeny a které tvoří systém.

připojení

Připojení je spojení mezi dvěma nebo více zařízeními, které je umožní komunikovat.

spojení

Spojení: "z hlediska": z pohledu, z perspektivy.

Podobná synonyma

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

slovní spojení (ustálené)

Mít ve vínku: mít předpoklady, schopnosti či přednosti přirozeně, bez vynaložení úsilí.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).