Facebook

Zmocňovat se <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zmocňovat se <čeho>.

Význam: Užívat si něčeho nezákonně, bez povolení nebo oprávnění.

dotýkat se <čeho>

Dotýkat se čeho - fyzicky kontaktovat, případně se dotýkat částí těla; obecně, prožívat něčí přítomnost či zkušenost.

uchopovat <co>

Uchopovat znamená získat kontrolu nad něčím; přijmout odpovědnost, zapojit se, začít se něčím zabývat.

hmatat <na co>

Hmatat na něco znamená dotýkat se něčeho rukou, aby se zjistilo, co je to za materiál, tvar a texturu.

dosahovat <co kam>

Dosáhnout: dosáhnout cíle, zvýšit úspěch, dostat se daleko, dosáhnout úspěchu.

rozkládat se

Rozkládat se znamená rozdělit na části, rozložit, roztáhnout se.

brát <co>

Brát znamená vzít do svého vlastnictví, často násilím.

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená unikat, vyhýbat se nebo se vyvarovat něčemu.

rozhodovat se <pro co>

Rozhodovat se znamená vybrat si mezi dvěma nebo více možnostmi.

zasahovat <do čeho>

Intervenovat, zasahovat do něčeho s cílem změnit stav nebo výsledek.

Podobná synonyma

být příčinou <čeho>

Být příčinou: stát se důvodem nebo zdrojem něčeho.

chránit se <čeho>

Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: naléhat na někoho, aby se přiměl splnit požadavek.

nacpat <co do čeho>

Nacpat znamená vměstnat co nejvíce něčeho do čeho se to vejde.

čichat <k čemu>

Čichat znamená přibližovat nos k něčemu, aby bylo možné cítit/zachytit pachy.

týkat se <čeho>

Týkat se: být související s čím, dotýkat se čeho, být relevantní k čemu.

přiléhat <co k čemu>

Přiléhat znamená být blízko nebo se dotýkat něčeho, být připojeno nebo přimknuté k čemukoliv.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho: odpustit, opustit nebo toho zříci.

vyhýbat se <komu n. čemu>

Vyhýbat se je vyhnout se člověku nebo čemu, aby se vyhnul dané situaci.

hlava (čeho)

Hlava je vrchol nebo vrcholová část těla, obvykle omezená krkem a obklopená čelistmi a čelistmi.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit to, čemu nebo komu se věnujeme, bez nutnosti hlubšího vysvětlení.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat - stimulovat, motivovat, vybízet k činnosti.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

zmocnit se <koho n. čeho>

Zmocnit se čeho/koho: ujmout se autority, aby se dosáhlo cíle.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

oddělit <co od čeho>

Rozdělit, rozlišit, odloučit; dílčí části oddělit od celku.

zprostit <čeho>

Zprostit se znamená osvobodit se od něčeho; uvolnit se, zbavit se.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

brát si za ženu

Říkat si své ano a stát se manželem a manželkou; obřad, kterým se stávají manželé a symbolizuje trajektorii společného života.

položit <co k čemu>

Položit znamená umístit nebo dát něco na jiné místo, nebo na druhou stranu.

oprošťovat <koho od čeho>

Oprošťovat znamená osvobozovat, uvolňovat nebo odstraňovat něco, co je jinak omezující či zatěžující.

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.

dbát <čeho>

Dbát čeho znamená pečlivě si uvědomovat, dodržovat a chránit to.

porozumět <čemu jak>

Porozumět čemu jak znamená chápat, pochopit, pojmout myšlenku nebo situaci.

kvůli čemu

Kvůli čemu: pro jiného účelu, cíl nebo důvod.

vyvléci se <z čeho>

Vyvléci se: odstranit oblečení, obuvi či jiného předmětu z těla nebo z části těla.

vžít se <do čeho>

Vstoupit do čeho, zaujmout pozici, cítit se součástí něčeho.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.

distancovat se <od čeho>

Odstoupit a zůstat ve fyzické nebo emocionální vzdálenosti od čeho.