Facebook

Vyprostit <z čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vyprostit <z čeho>.

Význam: Vyprostit: osvobodit, zbavit zajetí či omezení.

vysvobodit

Vysvobodit znamená osvobodit, uvolnit či propustit ze zajetí nebo omezení.

oprostit

Oprostit znamená odpustit někomu jeho chyby nebo provinění a udělit mu odpuštění.

vymanit

Vymanit se znamená dostat se z něčeho nebo z něčí nadvlády nebo omezení.

uvolnit <z čeho>

Uvolnit: osvobodit, umožnit volný pohyb/volnost; uvolnit znamená odstranit všechny překážky, bloky a omezení.

zprostit (obžaloby)

Zprostit znamená zbavit obžaloby a osvobodit se od viny.

Podobná synonyma

vyznávat se <z čeho>

Vyznávat se znamená projevovat svou úctu, lásku nebo víru k něčemu nebo někomu.

plést se <do čeho>

Plést se: zamotat se, zmatkovat, ztrácet se, uvádět se v omyl.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě; zůstat po něčem nebo někom.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout daného cíle/místa; dosáhnout výsledku/stavu.

hledět si čeho

Vyhledávat si, aby se dosáhlo daného cíle; soustředit se na to, co je důležité.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená vycházet z určité skutečnosti nebo informace a dospět k určité závěrečné myšlence.

bušit <do čeho>

Bušit je tlouci do něčeho, jako je dveře nebo kladivo do hřebíků.

účastnit se <čeho>

Spoluúčastnit se na něčem, být součástí či se podílet na činnosti nebo procesu.

používat <čeho n. co>

Používat znamená využívat nebo aplikovat něco pro nějaký účel.

být původcem <čeho>

Být původcem je označení pro osobu, která je zodpovědná za vytvoření nebo vznik něčeho.

vymanit se (z pout)

Uvolnit se z nežádoucího nebo nežádoucího stavu; získat nezávislost.

vyprostit <koho z čeho>

Vyprostit znamená osvobodit někoho z něčeho, osvobodit ho z omezení, z nějakého problému či nesnází.

zmocnit se <čeho>

Získat plnou moc a kontrolu nad něčím.

uvolnit se (od muže)

Uvolnit se znamená přestat se snažit ovládat situaci a pustit věci, aby se vyvíjely samy.

ubývat <čeho>

Ubývat znamená postupně klesat nebo mizet.

užít <co n. čeho>

Užít: využít, vychutnat, prožít naplno.

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.

zúčastnit se <čeho>

Účastnit se čeho znamená podílet se na činnosti nebo akci, být součástí něčeho.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho: odpustit, opustit nebo toho zříci.

vyklouznout <z čeho>

Vyklouznout z čeho je doslova uvolnit se nebo uniknout z něčeho, co je obtížné či nepříjemné.

dotýkat se <čeho>

Dotýkat se: fyzicky se přiblížit k určité věci, udělat kontakt mezi dvěma objekty nebo osobami.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání projevit odvahu a jít do něčeho s vědomím nebezpečí, co může nastat.

dotknout se <čeho>

Dotknout se <čeho>: zasáhnout a ovlivnit, změnit nebo oživit něco.

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

chopit se <čeho>

Chopit se čeho znamená získat do svého vlastnictví nebo se ujmout činnosti, čeho se týče.

ubrat <z čeho>

Ubrat znamená snížit množství nebo intenzitu čehokoli.

zbavovat se <čeho>

Odstranit či odložit či se zříci čeho/čeho.

zradit <koho od čeho>

Zradit znamená udělat něco, co je v rozporu s příslibem, který je daný osobě či skupině, a poškodit je tím.

uvolnit

Uvolnit znamená rozpustit nebo odstranit omezení, napětí nebo napětí, které je přítomno.