Facebook

Starý - synonyma

Celkem nalezeno 24 synonym ke slovu starý.

Význam: Starý znamená věk, zkušenost nebo dobu trvání; často se používá k popisu něčeho, co je dávno známé nebo existuje už dlouho.

někdejší

Někdejší se vztahuje k něčemu, co už není současné nebo nedávno existovalo.

dřívější

Dřívější znamená něco, co se stalo nebo existovalo před tímto časem nebo okamžikem.

minulý

Minulý: předchozí, již proběhlý; čas, jež je za námi; minulost.

současný

Současný znamená aktuální, nynější, stávající nebo moderní.

nynější

Nynější: současný, aktuální; co je právě teď důležité nebo přítomné.

původní

Původní: počátek nebo zdroj, z něhož něco vychází.

starobylý

Starobylý se odkazuje na něco, co je staré, dávné a tradiční.

starodávný

Starodávný je přívlastek, který označuje věci, události nebo významnost z minulosti, která je datována do minulosti.

dávný

Dávný se obvykle používá pro označení něčeho, co je velmi staré nebo se stalo v dávné minulosti.

letitý

Letitý je pojem používaný k označení dlouhodobého trvání, obvykle více než jednu generaci.

mladý

Mladý je označení pro osobu, která je relativně mladá, obvykle mladší než 18 let. Může také být použito ke zdůraznění dynamiky a energie.

zastaralý

Zastaralý znamená zastaralý nebo zastaralý, což znamená, že je zastaralý nebo zažitý.

nemoderní

Nemoderní je starší a zastaralý; znamená, že není aktuální, moderní ani nový.

moderní

Moderní se vztahuje k současnému vývoji, který je založen na inovaci a technologickém pokroku.

předešlý

Předešlý: předcházející, předchozí.

bývalý

Bývalý se vztahuje na osobu, objekt nebo situaci, která se již nestala aktuální.

dosavadní

Dosavadní: existující až do tohoto okamžiku, předchozí; dosud.

nový

Nový: čerstvý, nezkušený, nedávno objevený nebo vyrobený.

obvyklý

Obvyklý znamená běžný, tradiční, něco, co se děje často nebo je běžnou součástí.

pravidelný

Pravidelný se vztahuje k něčemu, co je provedeno ve stejnou dobu nebo v stejném intervalu.

běžný

Běžný se obecně používá pro popis něčeho, co je běžné, obvyklé nebo časté. Označuje situace, které se vyskytují často a jsou předvídatelné.

odlišný

Odlišný znamená rozdílný, nesourodý, specifický; případně odchylný od běžného nebo obvyklého.

osvědčený

Osvědčený znamená spolehlivý, prověřený, důvěryhodný.

zkušený

Zkušený znamená mající mnohaleté zkušenosti nebo praxi s čímkoli.

Podobná synonyma

mnohostěn (pravidelný)

Mnohostěn je geometrická figura s minimálně čtyřmi hrany. Každá hrana je spojena s alespoň dvěma dalšími hranami a každý vnitřní úhel je stejný.

původní znění

Původní znění: Původní stav nebo podoba něčeho. Shrnutí: Původní stav, nebo podoba něčeho před změnou.

manžel (bývalý)

Manžel (bývalý) je osoba, která byla kdysi s druhým ve validním manželském vztahu, ale jejich manželství bylo ukončeno.

zavádějící nový výrobek

Vstup nového produktu na trh, zahrnující všechny kroky a postupy potřebné k jeho úspěšnému nasazení.

moderní (doba)

Moderní doba je období pozdního 19. století až současnosti, charakterizované vysokou technologickou úrovní a rychlou společenskou a kulturní změnou.

původní (smysl)

Původní: vznik, počátek.

pravidelný (tisk)

Pravidelný tisk znamená tiskovou publikaci, která je vydávána ve stejném formátu s pravidelnými intervály.

původní dílo (výtvarné)

Původní dílo je originální umělecké dílo vytvořené autorem bez použití cizích prvků.

příjem (pravidelný)

Příjem je periodický přísun finančních prostředků nebo jiných hodnot.

mladý věk

Mladý věk je období v životě člověka mezi dospíváním a dospělostí. Je to období, kdy se člověk učí, vyvíjí se a vytváří si svou vlastní identitu.

běžný účet

Běžný účet je bankovní účet, který slouží k běžným platebním transakcím a jehož účelem je ukládat peníze a provádět platby.

představit (nový produkt)

Představit nový produkt znamená prezentovat jeho funkce, výhody a přednosti veřejnosti.

pravidelný (krok)

Pravidelný krok je jednotlivý krok, který je proveden v pevně stanovených intervalech.

původní typ

Původní typ je prvotní nebo základní forma nebo typ, který má být napodoben nebo zlepšen.

bývalý ministr

Bývalý ministr je osoba, která byla v minulosti jmenována do funkce vládního ministra.

dávný (věk)

Dávný je pojem označující čas dávno minulý, starobylý, období velmi vzdálené současnosti.

nákup (pravidelný)

Nákup (pravidelný) je proces koupě zboží nebo služeb opakovaně, aby se zajistila jejich trvalá dostupnost.

nový výrobek

Nový výrobek je produkt, který ještě nebyl na trhu, nebo který se do trhu nedávno začal dodávat.

nový (zeleň)

Nový znamená něco, co je nové a svěží, čisté a čerstvé, nebo něco, co bylo nedávno vyrobeno. Zelená barva symbolizuje přírodu a zdraví.

téměř nový

Téměř nový: krátce použitý, v dobrém stavu, nevyužitý nebo mírně poškozený.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

zcela (nový)

Zcela nový: úplně neznámý, neuvěřitelně moderní a originální.

být odlišný

Být odlišný znamená být něčím unikátním, vyčnívat a být si vědom vlastní individuality.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

původní dílo (slovesné)

Původní dílo je jedinečný kus umění, který byl vytvořen autorem jako originální výtvor.

současný stav

Aktuální situace; stav, ve kterém se nachází něco v daný okamžik.

minulý život

Minulý život se obvykle vztahuje k předchozímu životu jedince, který je předmětem náboženských přesvědčení, spirálního vývoje a reinkarnace.