Facebook

Nynější - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nynější.

Význam: Nynější: současný, aktuální; co je právě teď důležité nebo přítomné.

někdejší

Někdejší se vztahuje k něčemu, co už není současné nebo nedávno existovalo.

dřívější

Dřívější znamená něco, co se stalo nebo existovalo před tímto časem nebo okamžikem.

minulý

Minulý: předchozí, již proběhlý; čas, jež je za námi; minulost.

současný

Současný znamená aktuální, nynější, stávající nebo moderní.

původní

Původní: počátek nebo zdroj, z něhož něco vychází.

starý

Starý znamená věk, zkušenost nebo dobu trvání; často se používá k popisu něčeho, co je dávno známé nebo existuje už dlouho.

přítomný

Přítomný = přítomen, zde nebo nyní existující; aktuálně existující nebo dostupný.

dnešní

Dnešní znamená něco, co je současné, aktuální, aktuální nebo moderní.

pozdější

Pozdější znamená následující, pozdější v čase, následující později.

Podobná synonyma

původní (smysl)

Původní: vznik, počátek.

původní dílo (slovesné)

Původní dílo je jedinečný kus umění, který byl vytvořen autorem jako originální výtvor.

kůň (starý, sešlý)

Starý, sešlý kůň je obecně označení pro koně, který má vyšší věk a jeho síla a výkonnost se snížila.

původní znění

Původní znění: Původní stav nebo podoba něčeho. Shrnutí: Původní stav, nebo podoba něčeho před změnou.

dnešní den

Dnešní den je den plný příležitostí a možností. Je to čas, kdy můžeme přijímat nové zkušenosti, rozvíjet se a zažívat štěstí.

současný stav

Aktuální situace; stav, ve kterém se nachází něco v daný okamžik.

starý pavián

Starý pavián je označení pro starou, vyšlechtěnou osobu, která je vůči mladším konzervativní a ostražitá.

minulý život

Minulý život se obvykle vztahuje k předchozímu životu jedince, který je předmětem náboženských přesvědčení, spirálního vývoje a reinkarnace.

původní dílo (výtvarné)

Původní dílo je originální umělecké dílo vytvořené autorem bez použití cizích prvků.

starý člověk

Starý člověk je člověk ve vyšším věku, který je ve srovnání s mladšími lidmi více zkušený a má vyšší zodpovědnost.

původní typ

Původní typ je prvotní nebo základní forma nebo typ, který má být napodoben nebo zlepšen.