Facebook

Někdejší - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu někdejší.

Význam: Někdejší se vztahuje k něčemu, co už není současné nebo nedávno existovalo.

dřívější

Dřívější znamená něco, co se stalo nebo existovalo před tímto časem nebo okamžikem.

minulý

Minulý: předchozí, již proběhlý; čas, jež je za námi; minulost.

současný

Současný znamená aktuální, nynější, stávající nebo moderní.

nynější

Nynější: současný, aktuální; co je právě teď důležité nebo přítomné.

původní

Původní: počátek nebo zdroj, z něhož něco vychází.

starý

Starý znamená věk, zkušenost nebo dobu trvání; často se používá k popisu něčeho, co je dávno známé nebo existuje už dlouho.

bývalý

Bývalý znamená něco, co bylo dříve, ale už není aktuální.

Podobná synonyma

starý pavián

Starý pavián je označení pro starou, vyšlechtěnou osobu, která je vůči mladším konzervativní a ostražitá.

původní typ

Původní typ je prvotní nebo základní forma nebo typ, který má být napodoben nebo zlepšen.

manžel (bývalý)

Manžel (bývalý) je osoba, která byla kdysi s druhým ve validním manželském vztahu, ale jejich manželství bylo ukončeno.

minulý život

Minulý život se obvykle vztahuje k předchozímu životu jedince, který je předmětem náboženských přesvědčení, spirálního vývoje a reinkarnace.

současný stav

Aktuální situace; stav, ve kterém se nachází něco v daný okamžik.

původní (smysl)

Původní: vznik, počátek.

bývalý ministr

Bývalý ministr je osoba, která byla v minulosti jmenována do funkce vládního ministra.

původní znění

Původní znění: Původní stav nebo podoba něčeho. Shrnutí: Původní stav, nebo podoba něčeho před změnou.

původní dílo (výtvarné)

Původní dílo je originální umělecké dílo vytvořené autorem bez použití cizích prvků.

původní dílo (slovesné)

Původní dílo je jedinečný kus umění, který byl vytvořen autorem jako originální výtvor.

kůň (starý, sešlý)

Starý, sešlý kůň je obecně označení pro koně, který má vyšší věk a jeho síla a výkonnost se snížila.

starý člověk

Starý člověk je člověk ve vyšším věku, který je ve srovnání s mladšími lidmi více zkušený a má vyšší zodpovědnost.