Facebook

Původní dílo (slovesné) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu původní dílo (slovesné).

Význam: Původní dílo je jedinečný kus umění, který byl vytvořen autorem jako originální výtvor.

původní dílo (výtvarné)

Původní dílo je originální umělecké dílo vytvořené autorem bez použití cizích prvků.

kopie

Kopie je kopie originálu, která se většinou používá k opakování, zachování nebo sdílení informací.

překlad

Překlad: Převod textu nebo myšlenek z jednoho jazyka do druhého; převést.

Podobná synonyma

dílo

Dílo je dílo uměleckého nebo intelektuálního charakteru, které představuje výsledek tvůrčí energie člověka.

sestavovat (dílo)

Sestavovat znamená spojovat jednotlivé části dohromady, aby bylo možné vytvořit celek.

důlní dílo

Důlní dílo je technická stavba veřejného nebo soukromého charakteru sloužící k těžbě a zpracování surovin.

dílo (umělecké)

Umělecké dílo je výtvor umělce, který vyjadřuje jeho názor či myšlenky ve formě výtvarného, hudebního či jiného uměleckého projevu.

původní

Původní: pocházející z původu nebo kořene; prvotní.

literární dílo

Literární dílo je umělecky zpracovaný text, který má myšlenku, vypráví příběh či sděluje názory.

neúplné dílo

Neúplné dílo je dílo, které není úplné, neboť se jedná o dílo, jehož autor ho nedokončil, či je v nedostatečném stavu.

vznikat (dílo)

Vznikat znamená vytvářet, stvořit nebo dokončit něco, co dříve neexistovalo.

kazit (čí dílo)

Kazit znamená poškodit nebo zhoršit kvalitu nebo stav něčeho.

původní typ

Původní typ je prvotní nebo základní forma nebo typ, který má být napodoben nebo zlepšen.

klasické dílo

Klasické dílo je dílo uznávané jako významné umělecké dílo nebo jako vlivný vědecký nebo literární text.