Facebook

Původní dílo (výtvarné) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu původní dílo (výtvarné).

Význam: Původní dílo je originální umělecké dílo vytvořené autorem bez použití cizích prvků.

kopie

Kopie je kopie originálu, která se většinou používá k opakování, zachování nebo sdílení informací.

původní dílo (slovesné)

Původní dílo je jedinečný kus umění, který byl vytvořen autorem jako originální výtvor.

překlad

Překlad: Převod textu nebo myšlenek z jednoho jazyka do druhého; převést.

Podobná synonyma

dovršit (dílo)

Dokončit, splnit, ukončit, uzavřít (dílo).

dílo

Dílo je činnost, umělecký výtvor, výsledek práce člověka nebo skupiny lidí.

původní

Původní: pocházet, být zdrojem, vzniknout; původ; původní stav nebo podoba. Původní: pocházet, být zdrojem, vzniknout; začátek, pramen nebo zakladatel.

sestavovat (dílo)

Sestavovat znamená spojovat jednotlivé části dohromady, aby bylo možné vytvořit celek.

původní (smysl)

Původní: vznik, počátek.

klasické dílo

Klasické dílo je dílo uznávané jako významné umělecké dílo nebo jako vlivný vědecký nebo literární text.

dílo (umělecké)

Umělecké dílo je výtvor umělce, který vyjadřuje jeho názor či myšlenky ve formě výtvarného, hudebního či jiného uměleckého projevu.

dokonat (dílo)

Dokonat znamená dovést něco do konce, dokončit, dovršit či splnit.

velkolepé dílo

Velkolepé dílo je úžasné umělecké dílo, které je dokonalé v provedení, nápaditosti a odvaze.