Facebook

Minulý - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu minulý.

Význam: Minulý: předchozí, již proběhlý; čas, jež je za námi; minulost.

někdejší

Někdejší se vztahuje k něčemu, co už není současné nebo nedávno existovalo.

dřívější

Dřívější znamená něco, co se stalo nebo existovalo před tímto časem nebo okamžikem.

současný

Současný znamená aktuální, nynější, stávající nebo moderní.

nynější

Nynější: současný, aktuální; co je právě teď důležité nebo přítomné.

původní

Původní: počátek nebo zdroj, z něhož něco vychází.

starý

Starý znamená věk, zkušenost nebo dobu trvání; často se používá k popisu něčeho, co je dávno známé nebo existuje už dlouho.

uplynulý

Uplynulý: minulý, již neexistující, již se nestalo; minulost, která již není.

uběhlý

Uběhlý je odvozený od slova "uběhnout" a označuje něco, co je pryč nebo co již proběhlo.

předešlý

Předešlý - předchozí, předtím; minulý, dřívější.

bývalý

Bývalý znamená něco, co bylo dříve, ale už není aktuální. Slovo se obvykle používá k popisu osob, míst nebo situací.

Podobná synonyma

původní znění

Původní znění: Původní stav nebo podoba něčeho. Shrnutí: Původní stav, nebo podoba něčeho před změnou.

manžel (bývalý)

Manžel (bývalý) je osoba, která byla kdysi s druhým ve validním manželském vztahu, ale jejich manželství bylo ukončeno.

původní dílo (slovesné)

Původní dílo je jedinečný kus umění, který byl vytvořen autorem jako originální výtvor.

původní (smysl)

Původní: vznik, počátek.

starý člověk

Starý člověk je člověk ve vyšším věku, který je ve srovnání s mladšími lidmi více zkušený a má vyšší zodpovědnost.

současný stav

Aktuální situace; stav, ve kterém se nachází něco v daný okamžik.

kůň (starý, sešlý)

Starý, sešlý kůň je obecně označení pro koně, který má vyšší věk a jeho síla a výkonnost se snížila.

starý pavián

Starý pavián je označení pro starou, vyšlechtěnou osobu, která je vůči mladším konzervativní a ostražitá.

původní dílo (výtvarné)

Původní dílo je originální umělecké dílo vytvořené autorem bez použití cizích prvků.

bývalý ministr

Bývalý ministr je osoba, která byla v minulosti jmenována do funkce vládního ministra.

původní typ

Původní typ je prvotní nebo základní forma nebo typ, který má být napodoben nebo zlepšen.