Facebook

Původní typ - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu původní typ.

Význam: Původní typ je prvotní nebo základní forma nebo typ, který má být napodoben nebo zlepšen.

pratyp

Pratyp je pojem odvozený od starověkého řeckého slova prátupon, což znamená "protiklad". Pratyp je sémiotický pojem označující protikladnou, ale související konceptuální kategorii.

původní znění

Původní znění: Původní stav nebo podoba něčeho. Shrnutí: Původní stav, nebo podoba něčeho před změnou.

Podobná synonyma

původní

Původní: počátek nebo základ; původ, zdroj.

znění

Znění je výraz pro konkrétní formulace, slova nebo věty, které mají zákonný nebo právní význam.

doslovné znění (zákona)

Vyjádření přesného znění právního předpisu, včetně přesných změn, které byly provedeny.

původní dílo (výtvarné)

Původní dílo je originální umělecké dílo vytvořené autorem bez použití cizích prvků.

původní dílo (slovesné)

Původní dílo je jedinečný kus umění, který byl vytvořen autorem jako originální výtvor.

přesný (znění)

Přesný znamená správný, jasný a bezchybný, důkladně a přesně provedený.

původní (smysl)

Původní: vznik, počátek.

původní typ

Původní typ je prvotní nebo základní forma nebo typ, který má být napodoben nebo zlepšen.