Facebook

Složka - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu složka.

Význam: Složka je soubor informací souběžně uspořádaných ve složce a sloužících k organizaci dat.

součást

Součástí je část, která je součástí celku nebo složitého systému.

díl

Díl je součástka nebo část něčeho, která slouží k tvorbě celku.

komponent

Komponent je součást nebo část systému, která má svou specifickou funkci.

komponenta

Komponenta je část nebo součást celku, která může být fyzická nebo abstraktní.

sloha

Sloha je jeden verš nebo krátký veršický útvar, skládající se obvykle z dvou nebo více slok.

šanon

Šanon je způsob zápisu, který se používá k uložení dat, zvučného záznamu nebo obrazových dat.

haluz

Haluz je slangové slovo pro nadšení, radost nebo zábavu.

odbočka

Odbočka je změna směru pohybu na jinou trasu nebo silnici. Může být umístěna na cestě nebo odbočit na jinou silnici.

rameno

Rameno je část lidského těla mezi paží a trupem. Rameno podporuje ruce a zajišťuje pohyblivost a flexibilitu.

směr

Směr je určitá trasa nebo cesta, kterou se můžete ubírat. Může být fyzická, jako například silnice, nebo může být metaforická, jako například plán nebo strategie.

odvětví

Odvětví je část ekonomiky nebo oboru činnosti, která se zabývá určitými druhy výrobků nebo služeb.

Podobná synonyma

dát nárazem (směr)

Dát nárazem (směr): narazit se do něčeho ve směru, který je předem stanovený.

naznačit (směr)

Naznačit znamená dát náznak, dát nějaký nesouvislý signál nebo událost, který může naznačovat směr nebo cíl.

směr (letu)

Směr je vektorová veličina, která určuje směr pohybu nebo letu. Označuje úhel mezi ním a referenčním směrem, například středem nebo severním směrem.

měnit (směr proudu)

Měnit (směr proudu) znamená změnu směru proudění energie, plynů, tekutin nebo materiálu.

směr pohybu

Směr pohybu je orientace, ve které se něco pohybuje. Může se jednat o fyzické těleso, ale i o proud, proudění, proudění vzduchu apod.

haluz /s

Haluz je český slangový výraz pro způsob života, který zahrnuje riskování, nezávaznost a hledání zábavy.

ukazovat (směr)

Ukazovat znamená odkazovat na určitý směr nebo cíl.

směr (politický)

Směr je politické slovo pro konkrétní cíle, politickou ideologii nebo politickou platformu.

rameno (s rukojetí)

Rameno je část těla mezi krkem a loktem, která se skládá z kloubu, svalů, kostí a vazů.

směr (myšlenkový)

Směr je obecný pojem označující směr (dráhu) v pohybu, ale také myšlenkový směr či cíl.

směr (silniční)

Směr je odkaz na pořadí dráhy pohybu, který určuje směr silnice. Označuje směr jízdy po silnici.

měnit směr

Měnit směr znamená změnit předem stanovenou trasu nebo cestu, přeorientovat se na nový směr.

směr (výtvarný)

Směr je koncept, který se vztahuje k výtvarnému umění a říká se, že určuje, jak bude umělecké dílo vypadat.

zhmoždit (rameno)

Zhmoždit se vztahuje k přílišnému fyzickému zatížení ramene, což může vést k bolesti a omezení pohybu.