Facebook

Odbočka - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu odbočka.

Význam: Odbočka je změna směru pohybu na jinou trasu nebo silnici. Může být umístěna na cestě nebo odbočit na jinou silnici.

pobočka

Pobočka je odnož či oddělení, např. banky, školy nebo obchodu, které je vzdálené od hlavního sídla.

filiálka

Filiálka je pobočka či provozovna, která slouží k poskytování produktů nebo služeb již zavedeného společnosti.

rozvětvení (potrubí)

Rozvětvení je technika, kdy se jeden trubkový proud rozdělí do více trubek.

haluz

Haluz je slangové slovo pro nadšení, radost nebo zábavu.

rameno

Rameno je část lidského těla mezi paží a trupem. Rameno podporuje ruce a zajišťuje pohyblivost a flexibilitu.

složka

Složka je soubor informací souběžně uspořádaných ve složce a sloužících k organizaci dat.

směr

Směr je určitá trasa nebo cesta, kterou se můžete ubírat. Může být fyzická, jako například silnice, nebo může být metaforická, jako například plán nebo strategie.

odvětví

Odvětví je část ekonomiky nebo oboru činnosti, která se zabývá určitými druhy výrobků nebo služeb.

Podobná synonyma

rameno (s rukojetí)

Rameno je část těla mezi krkem a loktem, která se skládá z kloubu, svalů, kostí a vazů.

směr (výtvarný)

Směr je koncept, který se vztahuje k výtvarnému umění a říká se, že určuje, jak bude umělecké dílo vypadat.

ukazovat (směr)

Ukazovat znamená odkazovat na určitý směr nebo cíl.

potrubí

Potrubí je rourový prvek, který se používá k přepravě tekutin a plynů.

výfukové potrubí

Potrubí, které odvádí spaliny od motoru auta na ven.

směr pohybu

Směr pohybu je orientace, ve které se něco pohybuje. Může se jednat o fyzické těleso, ale i o proud, proudění, proudění vzduchu apod.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

směr (silniční)

Směr je odkaz na pořadí dráhy pohybu, který určuje směr silnice. Označuje směr jízdy po silnici.

haluz /s

Haluz je český slangový výraz pro způsob života, který zahrnuje riskování, nezávaznost a hledání zábavy.

rozvětvení

Rozvětvení je proces, při kterém se stávající jednotka rozdělí na dvě nebo více nových částí.

směr (letu)

Směr je vektorová veličina, která určuje směr pohybu nebo letu. Označuje úhel mezi ním a referenčním směrem, například středem nebo severním směrem.

uzavřít (potrubí)

Zavřít potrubí znamená uzavřít jeho otvory a zabránit tak průtoku kapaliny.

zhmoždit (rameno)

Zhmoždit se vztahuje k přílišnému fyzickému zatížení ramene, což může vést k bolesti a omezení pohybu.

měnit směr

Měnit směr znamená změnit předem stanovenou trasu nebo cestu, přeorientovat se na nový směr.

měnit (směr proudu)

Měnit (směr proudu) znamená změnu směru proudění energie, plynů, tekutin nebo materiálu.

dát nárazem (směr)

Dát nárazem (směr): narazit se do něčeho ve směru, který je předem stanovený.

naznačit (směr)

Naznačit znamená dát náznak, dát nějaký nesouvislý signál nebo událost, který může naznačovat směr nebo cíl.

řídící složka

Řídící složka je součást systému, která zajišťuje jeho regulaci a kontrolu.

pobočka (telefonní)

Pobočka je veřejné zařízení, které slouží jako přímé místo pro poskytování služeb, jako například telefonní.

směr (myšlenkový)

Směr je obecný pojem označující směr (dráhu) v pohybu, ale také myšlenkový směr či cíl.

složka (léku)

Složka je část léku, která působí terapeuticky a ve složení léku se může vyskytovat jedna nebo více složek.

převládající složka

Převládající složka je dominantní prvek, který má největší vliv na celkový stav nebo výsledek.

směr (politický)

Směr je politické slovo pro konkrétní cíle, politickou ideologii nebo politickou platformu.