Facebook

Odvětví - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu odvětví.

Význam: Odvětví je část ekonomiky nebo oboru činnosti, která se zabývá určitými druhy výrobků nebo služeb.

obor (činnosti)

Obor je směs činností, schopností a dovedností, které jsou spojeny a vyžadují specializaci a znalosti.

oblast

Oblast je určitá oblast či území, které je definováno geograficky nebo politicky. Může být obec, stát, kontinent nebo i oblast mimo Zemi.

haluz

Haluz je slangové slovo pro nadšení, radost nebo zábavu.

odbočka

Odbočka je změna směru pohybu na jinou trasu nebo silnici. Může být umístěna na cestě nebo odbočit na jinou silnici.

rameno

Rameno je část lidského těla mezi paží a trupem. Rameno podporuje ruce a zajišťuje pohyblivost a flexibilitu.

složka

Složka je soubor informací souběžně uspořádaných ve složce a sloužících k organizaci dat.

směr

Směr je určitá trasa nebo cesta, kterou se můžete ubírat. Může být fyzická, jako například silnice, nebo může být metaforická, jako například plán nebo strategie.

Podobná synonyma

směr (myšlenkový)

Směr je obecný pojem označující směr (dráhu) v pohybu, ale také myšlenkový směr či cíl.

lékařství (obor)

Lékařství je vědní obor se zaměřením na diagnostiku, léčbu a prevenci nemocí a zdravotních stavů.

obor (studia)

Obor je oblast studia, specializace nebo disciplína, která se zaměřuje na určité téma, oblast studia nebo službu.

měnit (směr proudu)

Měnit (směr proudu) znamená změnu směru proudění energie, plynů, tekutin nebo materiálu.

dát nárazem (směr)

Dát nárazem (směr): narazit se do něčeho ve směru, který je předem stanovený.

zahájení (činnosti)

Zahájení je činnost, která symbolizuje začátek něčeho, ať už je to projekt, akce nebo akce.

směr pohybu

Směr pohybu je orientace, ve které se něco pohybuje. Může se jednat o fyzické těleso, ale i o proud, proudění, proudění vzduchu apod.

směr (letu)

Směr je vektorová veličina, která určuje směr pohybu nebo letu. Označuje úhel mezi ním a referenčním směrem, například středem nebo severním směrem.

obor (vědecký)

Obor je vědecká disciplína nebo oblast studia, která se zabývá specifickou problematikou a poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti.

řídící složka

Řídící složka je součást systému, která zajišťuje jeho regulaci a kontrolu.

převládající složka

Převládající složka je dominantní prvek, který má největší vliv na celkový stav nebo výsledek.

směr (silniční)

Směr je odkaz na pořadí dráhy pohybu, který určuje směr silnice. Označuje směr jízdy po silnici.

společenský (obor)

Společenský obor se zabývá studiem sociálních a kulturních vztahů, jakými lidé mezi sebou komunikují a jak se sdružují.

obor (historie)

Obor je obecný termín pro oblasti vědeckého výzkumu a studia, zahrnující soubory pojmů, teorií a metod.

směr (výtvarný)

Směr je koncept, který se vztahuje k výtvarnému umění a říká se, že určuje, jak bude umělecké dílo vypadat.

způsob provádění (činnosti)

Způsob provádění je proces realizace činností nebo úkolů; jde o konkrétní postupy, které vedou k cíli.

měnit směr

Měnit směr znamená změnit předem stanovenou trasu nebo cestu, přeorientovat se na nový směr.

zhmoždit (rameno)

Zhmoždit se vztahuje k přílišnému fyzickému zatížení ramene, což může vést k bolesti a omezení pohybu.

haluz /s

Haluz je český slangový výraz pro způsob života, který zahrnuje riskování, nezávaznost a hledání zábavy.

zastavení činnosti

Zastavení činnosti je přerušení činnosti nebo procesu. Může být dočasné nebo trvalé.