Facebook

Haluz - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu haluz.

Význam: Haluz je slangové slovo pro nadšení, radost nebo zábavu.

odbočka

Odbočka je změna směru pohybu na jinou trasu nebo silnici. Může být umístěna na cestě nebo odbočit na jinou silnici.

rameno

Rameno je část lidského těla mezi paží a trupem. Rameno podporuje ruce a zajišťuje pohyblivost a flexibilitu.

složka

Složka je soubor informací souběžně uspořádaných ve složce a sloužících k organizaci dat.

směr

Směr je určitá trasa nebo cesta, kterou se můžete ubírat. Může být fyzická, jako například silnice, nebo může být metaforická, jako například plán nebo strategie.

odvětví

Odvětví je část ekonomiky nebo oboru činnosti, která se zabývá určitými druhy výrobků nebo služeb.

Podobná synonyma

měnit směr

Měnit směr znamená změnit předem stanovenou trasu nebo cestu, přeorientovat se na nový směr.

ukazovat (směr)

Ukazovat znamená odkazovat na určitý směr nebo cíl.

měnit (směr proudu)

Měnit (směr proudu) znamená změnu směru proudění energie, plynů, tekutin nebo materiálu.

převládající složka

Převládající složka je dominantní prvek, který má největší vliv na celkový stav nebo výsledek.

rameno (s rukojetí)

Rameno je část těla mezi krkem a loktem, která se skládá z kloubu, svalů, kostí a vazů.

složka (léku)

Složka je část léku, která působí terapeuticky a ve složení léku se může vyskytovat jedna nebo více složek.

dát nárazem (směr)

Dát nárazem (směr): narazit se do něčeho ve směru, který je předem stanovený.

směr (myšlenkový)

Směr je obecný pojem označující směr (dráhu) v pohybu, ale také myšlenkový směr či cíl.

směr (silniční)

Směr je odkaz na pořadí dráhy pohybu, který určuje směr silnice. Označuje směr jízdy po silnici.

směr (politický)

Směr je politické slovo pro konkrétní cíle, politickou ideologii nebo politickou platformu.

naznačit (směr)

Naznačit znamená dát náznak, dát nějaký nesouvislý signál nebo událost, který může naznačovat směr nebo cíl.

směr (letu)

Směr je vektorová veličina, která určuje směr pohybu nebo letu. Označuje úhel mezi ním a referenčním směrem, například středem nebo severním směrem.

směr (výtvarný)

Směr je koncept, který se vztahuje k výtvarnému umění a říká se, že určuje, jak bude umělecké dílo vypadat.

zhmoždit (rameno)

Zhmoždit se vztahuje k přílišnému fyzickému zatížení ramene, což může vést k bolesti a omezení pohybu.

řídící složka

Řídící složka je součást systému, která zajišťuje jeho regulaci a kontrolu.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

směr pohybu

Směr pohybu je orientace, ve které se něco pohybuje. Může se jednat o fyzické těleso, ale i o proud, proudění, proudění vzduchu apod.