Facebook

Shon - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu shon.

Význam: Shon je rychlý, intenzivní pohyb, činnost nebo závod, který se snaží dosáhnout nebo dokončit co nejdříve.

hnutí

Hnutí je skupina lidí sdružená k prosazení nějakého cíle nebo ideje.

pohnutí

Pohnutí je pocit silného vzrušení, emoce nebo zájmu, který je obvykle spojen s vášní nebo změnou.

změna (polohy)

Změna polohy je přesun nebo přemístění objektu z jednoho místa na druhé.

klid

Klid je stav bez vnějšího rušení nebo stresu; obrazem je ticho, mír a pořádek.

posuněk

Posuněk je hračka ve tvaru lidské postavy, která se otáčí po stisknutí.

gesto

Gesto je fyzický nebo verbální projev, který může vyjádřit nějakou myšlenku, emoci nebo postoj.

ruch

Pohyb, činnost, aktivita; obecný pojem pro činnost, pohyb, akci nebo výměnu informací.

oběh

Oběh je proces, ve kterém se látky nebo energie pohybují po cyklu mezi různými částmi ekosystému.

kolování

Kolování je sportovní disciplína, ve které se soutěží o to, kdo dokáže vyvinout největší sílu a přesnost při házení kolem.

cirkulace

Cirkulace je proces, kterým se proudí tekutiny, plyny nebo energie po určitých trasách.

fluktuace (cen)

Fluktuace cen je pohyb cen nahoru nebo dolů. Je to krátkodobý pohyb cen, který může být způsoben různými faktory, jako je například poptávka a nabídka.

kolísání

Kolísání je pojem označující výkyv hodnot v čase, např. ceny nebo teploty.

tempo

Tempo je rychlost nebo tempo pohybu nebo výkonu. Je to míra rychlosti nebo intenzity.

chvat

Chvat je rychlá, výrazná a náhlá akce nebo pohyb.

spěch

Spěch je stav, kdy je nutné něco provést rychle; často znamená shánění času, aby byl úkol dokončen včas.

kvap

Kvap je rychlý, okamžitý pohyb, jako by někdo udělal něco rychle a náhle.

sháňka

Sháňka je přezdívka pro českého zvířecího společníka, kterým je obecně myš domácí (Mus musculus).

poptávka

Poptávka je požadavek na získání zboží nebo služby za určitou cenu.

Podobná synonyma

změna

Změna je proces, kdy se mění aktuální stav nebo situace. Změna může být výsledkem vnějších sil nebo vnitřního přesvědčení.

změna (chorobná)

Změna (chorobná) je zhoršení stavu zdraví, které může být způsobeno novou nemocí nebo zhoršením stávajícího onemocnění.

bez hnutí

Bez hnutí znamená bez pohybu nebo činnosti, nebo bez použití síly nebo energie.

změna (frekvence)

Změna je změna času, místa, intenzity nebo kontextu. Je to změna v souvislosti s časem, místem, intenzitou nebo kontextem.

zvětšit (tempo)

Zvýšit rychlost, urychlit, uspíšit.

odborové hnutí

Odborové hnutí je organizace založená zaměstnanci, kteří se snaží získat lepší podmínky zaměstnání, vyšší mzdy a nároky na pracovní bezpečnost.

udržet tempo

Udržet tempo znamená zůstat v konstantním tempu, aby bylo dosaženo cíle.

klid (pracovní)

Klid je stav bez pohybu nebo rušení, kde není žádný hluk, stres nebo chaos. Je to stav, který je potřebný pro efektivní práci.

pohnutí (milostné)

Pohnutí je citová vzrušení, které se vztahuje k lásce a romantice.

sháňka <po čem>

Sháňka je starobylý druh plátna, který se často používá k výrobě oděvů, záclon, ubrusů a dalších tkanin.

náhlá změna (proudu)

Náhlá změna proudu je změna směru nebo intenzity proudění proudícího plynu, tekutiny nebo pevných částic.

chvat (zápasnický)

Chvat je zápasnický pohyb, který slouží k odražení protivníka, obraně nebo přechodu do útoku.

duševní klid

Duševní klid je stav pohody, klidu a míru v mysli a duši, který umožňuje vnímat přítomný okamžik bez napětí a obav.

tempo (v plavání)

Tempo je rychlost, kterou plavec používá jako měřítko pro plavání. Je to rychlost, s níž plavec odešle a vrátí se.

pohnutí (mysli)

Pohnutí je silný emoční stav, který může být vyvolán myšlenkami nebo zážitky.

změna (rychlá)

Změna je rychlý proces, který se týká změny v něčem jako například v myšlení, chování, postojích nebo situacích.

zaměření (polohy)

Zaměření je určení souřadnic nebo polohy čehokoli v prostoru.

změna stavu

Změna stavu je přechod z jednoho stavu na jiný. Může to být změna fyzická, psychická nebo sociální.