Facebook

Změna - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu změna.

Význam: Změna je změna stavu, situace nebo vlastnosti čeho nebo koho. Je to proces, kterým se vytváří něco nového nebo odlišného.

obměna

Obměna je změna v něčem, co je ustálené, nebo změna něčeho, co se stále opakuje.

varianta

Varianta je odlišné provedení něčeho, nebo více možností volby.

modifikace

Modifikace je změna vlastností či schopností něčeho, aby odpovídalo potřebám nebo specifickým požadavkům.

změna hlasu

Změna hlasu je změna zvuku vydávaného z úst jedince, což může být způsobeno jeho emocemi, stavem zdraví nebo lékařskou terapií.

mutování

Mutování je proces, během kterého dochází k změně genetického materiálu, čímž se mohou objevit nové genetické vlastnosti.

přetvoření

Proměna nebo změna vzhledu, vlastností nebo charakteru něčeho.

přeměna

Přeměna je změna z jedné podoby nebo stavu na druhý. Může to být fyzická, mentální, kulturní nebo náboženská změna.

mutace

Mutace je změna v genetické informaci organismu, která může vést k novým rysům a vlastnostem.

obrat

Obrat je změna směru, způsobu myšlení nebo postoje.

zvrat

Zvrat je změna ve směru nebo výsledku, obvykle neočekávaná.

převrat

Převrat je náhlá a rychlá změna politického režimu, která často vyžaduje silové akce.

nahrazení

Nahrazení je akce, kdy je něco zaměněno za jiné, aby se dosáhlo lepšího výsledku.

vystřídání

Vystřídání je proces střídání jedné osoby/skupiny osob za druhou, obecně aby se zlepšila efektivita nebo účinnost.

záměna

Záměna je výměna či náhrada jednoho druhu za jiný, který má stejnou nebo podobnou hodnotu.

výměna

Výměna je proces změny jedné věci za jinou, obvykle vyžadující navzájem uznání hodnoty.

reorganizace

Reorganizace je proces změny struktury, činností nebo procesů organizace, aby byla schopna lépe dosáhnout svých cílů.

reforma

Reforma je změna uspořádání nebo struktury, nebo výměna starého za nové, aby se dosáhlo lepších výsledků.

Podobná synonyma

změna

Změna je změna v čemkoli, od jednoduchého stavu k jinému, od starého k novému.

obrat^1

Obrat je změna směru, trendu, záměru či postoje.

náhlá změna (proudu)

Náhlá změna proudu je změna směru nebo intenzity proudění proudícího plynu, tekutiny nebo pevných částic.

barva (hlasu)

Barva je odstín nebo míchání barev, které lze vnímat pomocí zraku.

obrat (ve vývoji)

Obrat je změna úhlu pohledu na situaci, která vede k novým nápadům a způsobům řešení.

přeměna (el.proudu)

Přeměna elektrického proudu je proces měnící výstupní elektrickou energii na jinou formu energie; např. mechanickou, tepelnou nebo světelnou.

náhlý obrat

Náhlý obrat je rychlé a nečekané změny situace, názoru, činu nebo postoje.

obrat (otřelý)

Obrat je slovní hříčka nebo vtipné slovo, které se používá pro změnu významu nebo zaměňuje slova s podobným zvukem.

změna (rychlá)

Změna je rychlý proces, který se týká změny v něčem jako například v myšlení, chování, postojích nebo situacích.

změna (polohy)

Změna polohy je přesun nebo přemístění objektu z jednoho místa na druhé.

změna (chorobná)

Změna (chorobná) je zhoršení stavu zdraví, které může být způsobeno novou nemocí nebo zhoršením stávajícího onemocnění.

varianta (díla)

Varianta je odlišná verze díla, např. písně, knihy nebo programu, která je stejná jako originál, ale má odlišné vlastnosti.

notový zápis (hlasu)

Notový zápis je grafické znázornění hudebního díla: tónová výška, rytmus, dynamika a další hudební prvky jsou zaznamenány na notový papír.

obrat (jazykový)

Obrat je krátká změna výrazu, která zesiluje nebo upřesňuje záměr. Např. "Řekl jsem to, abych získal, co jsem chtěl" místo "Řekl jsem to, abych dostal, co jsem chtěl".

získat více hlasů

Získat více hlasů znamená získat více podpory pro určitou myšlenku nebo aktivitu.

obrat (náhlý)

Obrat je náhlá změna ve směru, rychlosti nebo stavu.

obrat^5

Obrat je změna směru, postoje nebo názoru. V obecném smyslu se také používá pro rychlou změnu ve finančních situacích nebo pro přechod od ztrátových podniků k ziskům.