Facebook

Fluktuace - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu fluktuace.

Význam: Fluktuace je změna hodnoty nebo stavu nějaké veličiny během času.

vlnění

Vlnění je vibrace, kterou vytváří zdroj energie, například zvuk, elektromagnetické vlny nebo vlny ve vodě.

kolísání

Kolísání je proces pohybu mezi dvěma hodnotami nebo skupinami. Může být spojen s časem, jako je například kolísání teploty.

výkyvy

Výkyvy jsou trvalé změny hodnoty nebo stavu, které se mohou opakovat a vracejí se k původnímu stavu.

pohyb

Pohyb je přesun tělesa nebo části tělesa z jednoho místa na druhé, nebo jeho změna polohy.

změna zaměstnání

Změna zaměstnání znamená získání jiného zaměstnání než to stávající. Může to být zaměstnání u jiného zaměstnavatele, ale také změna pozice u stávajícího zaměstnavatele.

proměnlivost

Proměnlivost je schopnost ve věcech, událostech nebo konceptech se měnit, být variabilní nebo proměnlivý.

vrtkavost

Vrtkavost je stav, kdy se něco neustále mění nebo se pohybuje rychle mezi dvěma stavy.

vratkost

Vratkost je stav, kdy je něco instabilní a může se snadno ztratit rovnováha nebo se zhroutit.

labilita

Labilita je psychologický pojem označující náchylnost k rychlým změnám nálad, názorů a postojů.

těkavost

Těkavost je schopnost látky odpařovat se ve vzduchu rychle a snadno.

Podobná synonyma

pohyb (hvězd)

Pohyb hvězd je neustálý pohyb hvězdných objektů po obloze, který je vyvolán gravitací a rotací Galaxie.

změna

Změna je proces nebo akce změnící něco nebo někoho, např. životní styl, vzhled, místo nebo myšlení.

zaměstnání

Zaměstnání je práce pro finanční odměnu, kterou člověk vykonává pro jinou osobu nebo firmu.

náhlá změna (proudu)

Náhlá změna proudu je změna směru nebo intenzity proudění proudícího plynu, tekutiny nebo pevných částic.

pohyb vpřed

Pohyb vpřed je pohyb, kterým se snažíme dosáhnout cíle. Je to pohyb směrem k úspěchu a napředování.

pohyb (prudký)

Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.

změna (chorobná)

Změna (chorobná) je zhoršení stavu zdraví, které může být způsobeno novou nemocí nebo zhoršením stávajícího onemocnění.

změna pořadí

Změna pořadí je přeskupení nějakých věcí nebo činností do jiného uspořádání.

změna stavu

Změna stavu je přechod z jednoho stavu na jiný. Může to být změna fyzická, psychická nebo sociální.

změna (polohy)

Změna polohy je přesun nebo přemístění objektu z jednoho místa na druhé.

změna (frekvence)

Změna je změna času, místa, intenzity nebo kontextu. Je to změna v souvislosti s časem, místem, intenzitou nebo kontextem.

měnit zaměstnání

Přechod na jinou práci nebo změna zaměstnání.

učitelské zaměstnání

Učitelské zaměstnání je profese, při které se učitelé zavazují k učení, výchově a pomoci studentům v jejich vzdělávání a rozvoji.

pohyb vlaku

Pohyb vlaku je pohyb vozidel ve stanoveném čase po určitých tratích, kde se přepravují osoby a zboží.

změna hlasu

Změna hlasu je změna zvuku vydávaného z úst jedince, což může být způsobeno jeho emocemi, stavem zdraví nebo lékařskou terapií.

pohyb ruky

Pohyb ruky je pohyb rukou, který může být jak spontánní, tak úmyslný a jehož cílem je obvykle vyjádřit nějakou myšlenku nebo pocity.