Facebook

Posuněk - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu posuněk.

Význam: Posuněk je hračka ve tvaru lidské postavy, která se otáčí po stisknutí.

hnutí

Hnutí je skupina lidí sdružená k prosazení nějakého cíle nebo ideje.

pohnutí

Pohnutí je pocit silného vzrušení, emoce nebo zájmu, který je obvykle spojen s vášní nebo změnou.

změna (polohy)

Změna polohy je přesun nebo přemístění objektu z jednoho místa na druhé.

klid

Klid je stav bez vnějšího rušení nebo stresu; obrazem je ticho, mír a pořádek.

gesto

Gesto je fyzický nebo verbální projev, který může vyjádřit nějakou myšlenku, emoci nebo postoj.

shon

Shon je rychlý, intenzivní pohyb, činnost nebo závod, který se snaží dosáhnout nebo dokončit co nejdříve.

ruch

Pohyb, činnost, aktivita; obecný pojem pro činnost, pohyb, akci nebo výměnu informací.

oběh

Oběh je proces, ve kterém se látky nebo energie pohybují po cyklu mezi různými částmi ekosystému.

kolování

Kolování je sportovní disciplína, ve které se soutěží o to, kdo dokáže vyvinout největší sílu a přesnost při házení kolem.

cirkulace

Cirkulace je proces, kterým se proudí tekutiny, plyny nebo energie po určitých trasách.

fluktuace (cen)

Fluktuace cen je pohyb cen nahoru nebo dolů. Je to krátkodobý pohyb cen, který může být způsoben různými faktory, jako je například poptávka a nabídka.

kolísání

Kolísání je pojem označující výkyv hodnot v čase, např. ceny nebo teploty.

tempo

Tempo je rychlost nebo tempo pohybu nebo výkonu. Je to míra rychlosti nebo intenzity.

grimasa

Grimasa je mimika obličeje, která zobrazuje nespokojenost, rozčarování, smutek nebo jinou negativní emoci.

Podobná synonyma

tempo (v plavání)

Tempo je rychlost, kterou plavec používá jako měřítko pro plavání. Je to rychlost, s níž plavec odešle a vrátí se.

změna

Změna znamená změnit něco, co je již existující. Může to být změna postavení, chování nebo myšlení.

duševní klid

Duševní klid je stav pohody, klidu a míru v mysli a duši, který umožňuje vnímat přítomný okamžik bez napětí a obav.

pohnutí (milostné)

Pohnutí je citová vzrušení, které se vztahuje k lásce a romantice.

zvětšit (tempo)

Zvýšit rychlost, urychlit, uspíšit.

pohnutí (mysli)

Pohnutí je silný emoční stav, který může být vyvolán myšlenkami nebo zážitky.

změna (rychlá)

Změna je rychlý proces, který se týká změny v něčem jako například v myšlení, chování, postojích nebo situacích.

klid (pracovní)

Klid je stav bez pohybu nebo rušení, kde není žádný hluk, stres nebo chaos. Je to stav, který je potřebný pro efektivní práci.

odborové hnutí

Odborové hnutí je organizace založená zaměstnanci, kteří se snaží získat lepší podmínky zaměstnání, vyšší mzdy a nároky na pracovní bezpečnost.

změna pořadí

Změna pořadí je přeskupení nějakých věcí nebo činností do jiného uspořádání.

zpomalit (tempo)

Snížit tempo, ubrat na rychlosti.

fluktuace

Fluktuace je změna hodnoty nebo stavu nějaké veličiny během času.

zaměření (polohy)

Zaměření je určení souřadnic nebo polohy čehokoli v prostoru.

(emancipační) ženské hnutí

Emancipační ženské hnutí je hnutí, které usiluje o zlepšení postavení žen ve společnosti a prosazování jejich práv.

náhlá změna (proudu)

Náhlá změna proudu je změna směru nebo intenzity proudění proudícího plynu, tekutiny nebo pevných částic.

klid zbraní

Klid zbraní je dohoda mezi zeměmi, která úplně zastavuje válku a boje. Jde o dohodu, která má za cíl navždy zabránit ozbrojenému konfliktu mezi zeměmi.

změna (chorobná)

Změna (chorobná) je zhoršení stavu zdraví, které může být způsobeno novou nemocí nebo zhoršením stávajícího onemocnění.

změna bydliště

Změna bydliště je přesun do jiného místa, ve kterém se trvale přebývá, často i s rodinou.

změna hlasu

Změna hlasu je změna zvuku vydávaného z úst jedince, což může být způsobeno jeho emocemi, stavem zdraví nebo lékařskou terapií.

změna stavu

Změna stavu je přechod z jednoho stavu na jiný. Může to být změna fyzická, psychická nebo sociální.