Facebook

Rupnout - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu rupnout.

Význam: Rupnutí je rázová deformace, která se objeví, když materiál dostane vyšší sílu, než je schopen absorovat.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

puknout

Puknout znamená prasknout, explodovat, prasknout, trhavě se rozpadnout nebo se roztrhnout.

lupnout

Lupnout znamená prudce udeřit o něco, rychle se pohnout nebo se zvukově ozvat.

křupnout

Křupnout je označení pro zvuk, který je slyšet při lámání nebo praskání něčeho při změně tvaru nebo teploty.

roztrhnout se (stehy)

Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

přetrhnout se

Přetrhnout se = přerušit náhle, násilně a nečekaně všechny vazby.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

zhroutit

Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

propadnout (u zkoušky)

Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

proletět

Proletět: pohybovat se ve vzduchu rychleji než bezmotorové letadlo.

Podobná synonyma

roztrhnout (papír)

Roztrhnout = rozdělit na části pomocí intenzivního roztažení.

zpřísnit (režim)

Zpřísnit znamená učinit pravidla, opatření nebo postupy přísnějšími nebo striktnějšími.

prasknout

Prasknout znamená roztrhnout se nebo rozbít se na kousky nebo selhat.

hroutit se (režim)

Hroutit se znamená kolabovat, či zanikat. V tomto kontextu se tento term používá pro označení rozpadu nějakého režimu.

trám

Trám je nosná konstrukční součást, která se používá k podepření střechy, stěny nebo obecně k pevnému spojení dvou dílů.

propadnout (ve škole)

Propadnout ve škole znamená nedostat se do požadovaného průměru, což vede k nutnosti zopakovat ročník.

prásknout

Vyřčení informace, obvykle tajné, rychle a náhlým způsobem.

zhroutit se (režim)

Zhroutit se: pád režimu nebo vlády, který se projeví ztrátou moci, obvykle v důsledku odporu obyvatel.

zostřený (režim)

Zostřený režim je stav střeženého obecního nebo státního prostoru s zvýšenou ostrahou, kontrolou a omezením pohybu.

zhroutit se

Rozpadnout se, zhroucnout, ztratit psychickou nebo fyzickou stabilitu.

roztrhnout se

Roztrhnout se znamená rozdělit, rozložit nebo zlomit na menší části.

tlít (trám)

Tlít je technika používaná k spojení dvou trámů, kde jsou trámy spojeny pomocí klínů, vrutů nebo kování.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

zhroutit se (psychicky)

Zhroutit se psychicky znamená zažít silnou duševní krizi s hlubokou úzkostí, nespavostí, únavou a depresí.

rozpadnout se

Rozpadnout se znamená rozložit se na menší části, rozložit se na základní prvky nebo se rozložit na zničení.

roztrhnout se (provaz)

Roztrhnout se znamená rozdělit provaz na více částí.

rozpadnout se (stavení)

Rozpadnout se znamená zničit se, rozložit se; stavení se zhroutí, rozpadne.

přetrhnout

Přetrhnout znamená násilně roztrhnout, odtrhnout nebo zrušit.

politický režim

Politický režim je soustava politických institucí, pravidel, tradic a postupů, které regulují vztahy mezi státem a jeho občany.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená zesílit jeho mocenskou kontrolu a udržet jeho pravidla.

lámat se (trám)

Lámat se: znamená přetrhnout se, roztrhnout, prasknout, rozdrtit nebo zlomit.

zhroutit se (k zemi)

Padnout do kolen, předstírat mdloby, být tak zesláblý, že se člověk nemůže ani hýbat.

přetrhnout (perem)

Přetrhnout: rozdělit, roztrhnout nebo přetnout pomocí silného tlaku.

propadnout se

Propadnout se znamená ztratit se nebo zmizet; vyhýbat se veřejnosti či upadnout do nečinnosti.

rozpadnout se (na prvky)

Rozpadnout se znamená rozdělit na původní prvky, které byly použity k vytvoření.