Facebook

Rupnout - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu rupnout.

Význam: Rupnutí je rázová deformace, která se objeví, když materiál dostane vyšší sílu, než je schopen absorovat.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

puknout

Puknout znamená prasknout, explodovat, prasknout, trhavě se rozpadnout nebo se roztrhnout.

lupnout

Lupnout znamená prudce udeřit o něco, rychle se pohnout nebo se zvukově ozvat.

křupnout

Křupnout je označení pro zvuk, který je slyšet při lámání nebo praskání něčeho při změně tvaru nebo teploty.

roztrhnout se (stehy)

Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

přetrhnout se

Přetrhnout se = přerušit náhle, násilně a nečekaně všechny vazby.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

zhroutit

Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

propadnout (u zkoušky)

Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

proletět

Proletět: pohybovat se ve vzduchu rychleji než bezmotorové letadlo.

Podobná synonyma

zhroutit se

Zhroutit se znamená zčásti nebo úplně ztratit kontrolu nad sebou a svým chováním.

trouchnivět (trám)

Trám se trouchniví, čímž se stává měkkým, slabým a nezdravým, což může způsobit závažnější poškození nebo zhroucení.

nechat propadnout

Zapomenout, nechat bez odezvy, ignorovat, nebrat v potaz.

rozpadnout se (na prvky)

Rozpadnout se znamená rozdělit na původní prvky, které byly použity k vytvoření.

režim

Režim je systém zásad a pravidel, který určuje jakýkoli aspekt politického nebo ekonomického systému.

rozpadnout se (stavení)

Rozpadnout se znamená zničit se, rozložit se; stavení se zhroutí, rozpadne.

roztrhnout se

Roztrhnout se znamená rozdělit, rozložit nebo zlomit na menší části.

roztrhnout se (provaz)

Roztrhnout se znamená rozdělit provaz na více částí.

prasknout

Prasknout je vyjádření pro roztržení nebo průraz něčeho, způsobený silným nárazem, tlakem nebo napětím.

krovový (trám)

Krovový trám je dlouhá, pevná dřevěná konstrukční prvek, který se používá k podepření střechy nebo stropu.

lámat se (trám)

Lámat se: znamená přetrhnout se, roztrhnout, prasknout, rozdrtit nebo zlomit.

okupační režim

Okupační režim je politický systém, kdy jedna země nebo skupina ovládá jinou země nebo skupinu lidí.

zhroutit se (režim)

Zhroutit se: pád režimu nebo vlády, který se projeví ztrátou moci, obvykle v důsledku odporu obyvatel.

rozpadat se (režim)

Rozpadá se - znamená to, že se nějaký režim pomalu rozpadá, ztrácí svou moc a autoritu.

propadnout (ve škole)

Propadnout ve škole znamená nedostat se do požadovaného průměru, což vede k nutnosti zopakovat ročník.

uvolňovat (stehy)

Uvolňování stehů je proces odstraňování stehů po operaci, aby se obnovila normální funkce těla.

propadnout se

Propadnout se znamená ztratit se nebo zmizet; vyhýbat se veřejnosti či upadnout do nečinnosti.

přetrhnout

Přetrhnout znamená násilně roztrhnout, odtrhnout nebo zrušit.

přeměňovat (režim)

Přeměňovat (režim) znamená měnit vládní politiku a přístup k lidem nebo stanovit nová pravidla.

zhroutit se (k zemi)

Padnout do kolen, předstírat mdloby, být tak zesláblý, že se člověk nemůže ani hýbat.

zostřený (režim)

Zostřený režim je stav střeženého obecního nebo státního prostoru s zvýšenou ostrahou, kontrolou a omezením pohybu.

prásknout

Prásknout znamená sdělit nějakou zásadní informaci nebo tajemství, které mělo zůstat utajeno.

trám

Trám je dřevěná konstrukční část, která je používána jako nosný prvek pro podporu stropů, střech a jiných konstrukcí.

přetrhnout (perem)

Přetrhnout: rozdělit, roztrhnout nebo přetnout pomocí silného tlaku.