Facebook

Rozhodnutí - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rozhodnutí.

Význam: Rozhodnutí je formální vyjádření nějakého úsudku nebo závěru, který je učiněn po zvážení dostupných informací a argumentů.

objev

Objev je nález, objevení nebo zjištění něčeho nového.

odhalení

Odhalení je proces nebo úkon, kterým se odkrývají skryté informace nebo skutečnosti.

zjištění

Zjištění je proces pozorování, analyzování a vyhodnocování informací, aby se dospělo k závěru.

poznatek

Poznatek je informace získaná výzkumem, zkušeností nebo pozorováním.

konstatování

Konstatování je prohlášení, které zaznamenává něčí zjištění, závěry nebo názory.

posudek

Posudek je hodnocení nebo zhodnocení něčeho nebo někoho. Může být vypracované odborníkem, nebo jde o subjektivní názor.

posouzení

Posouzení je proces, při kterém se hodnotí nějaká informace nebo situace, aby se mohly udělit následné závěry.

odhodlání

Odhodlání je vůle vytrvat a dosáhnout cíle, i přes překážky či neúspěchy.

předsevzetí

Předsevzetí je prohlášení či slib, který člověk učiní sám sobě, aby dosáhl určitého cíle.

Podobná synonyma

pravdivý poznatek

Pravdivý poznatek je prohlášení nebo závěr, který je správný a důvěryhodný, protože je podložený důkazy a dalšími informacemi.

dávat (k posouzení)

Předávat něco někomu nebo něčemu; poskytovat něco nebo přispívat k něčemu.

dát (k posouzení)

Dávat znamená poskytovat něco, co patří jiné osobě nebo organizaci, nebo to může být udělení povolení nebo příležitosti.