Facebook

Posudek - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu posudek.

Význam: Posudek je hodnocení nebo zhodnocení něčeho nebo někoho. Může být vypracované odborníkem, nebo jde o subjektivní názor.

objev

Objev je nález, objevení nebo zjištění něčeho nového.

odhalení

Odhalení je proces nebo úkon, kterým se odkrývají skryté informace nebo skutečnosti.

zjištění

Zjištění je proces pozorování, analyzování a vyhodnocování informací, aby se dospělo k závěru.

poznatek

Poznatek je informace získaná výzkumem, zkušeností nebo pozorováním.

konstatování

Konstatování je prohlášení, které zaznamenává něčí zjištění, závěry nebo názory.

rozhodnutí

Rozhodnutí je formální vyjádření nějakého úsudku nebo závěru, který je učiněn po zvážení dostupných informací a argumentů.

posouzení

Posouzení je proces, při kterém se hodnotí nějaká informace nebo situace, aby se mohly udělit následné závěry.

hodnocení

Hodnocení je proces posuzování čehokoliv pro účely zjištění jeho kvality nebo hodnoty.

dobrozdání

Dobrozdání je výraz vděčnosti a uznání. Je to projev lásky, úcty a přátelství mezi lidmi.

expertíza

Expertíza je metoda získávání informací od odborníka, který vyhodnocuje podklady, aby dospěl k závěru.

kritika

Kritika je forma poznámek, názorů nebo diskuze, která má za cíl zhodnotit, analyzovat nebo změnit něco.

recenze

Recenze je stručné hodnocení nebo komentář o produktu nebo službě.

Podobná synonyma

autor recenze

Autor recenze je osoba, která hodnotí knihu, film, hru nebo jiný produkt pro veřejnost.

soudní rozhodnutí

Soudní rozhodnutí je rozhodnutí soudce, které určí, zda je obžalovaný vinný či nevinný.

činit rozhodnutí

Udělování rozhodnutí: proces, při kterém se vyhodnocuje přijatelná volba mezi více možnostmi.

schválení určitého rozhodnutí

Schválení je potvrzení, že dané rozhodnutí bylo přijato a je platné.

dávat (k posouzení)

Předávat něco někomu nebo něčemu; poskytovat něco nebo přispívat k něčemu.

konečné rozhodnutí

Konečné rozhodnutí je definitivní, nezměnitelné a nelze proti němu podat odpor.

finanční kontrola n. expertiza

Finanční kontrola je proces prověřování finančních transakcí, účtů a dokumentů, aby bylo zajištěno dodržování zákonů a interních pravidel.

dát (k posouzení)

Dávat znamená poskytovat něco, co patří jiné osobě nebo organizaci, nebo to může být udělení povolení nebo příležitosti.

pravdivý poznatek

Pravdivý poznatek je prohlášení nebo závěr, který je správný a důvěryhodný, protože je podložený důkazy a dalšími informacemi.

zdrcující (kritika)

Zdrcující kritika je obvykle kritika, která je drtivá a výrazně zasahuje do dobrého jména člověka.

učinit rozhodnutí

Přijmutí jasného a závazného rozhodnutí.

odkládat (rozhodnutí)

Odkládat: odložit něco na pozdější čas; odložit něco, co má být učiněno, aby se o něm později rozhodlo.

svobodné rozhodnutí

Svobodné rozhodnutí je volba nebo akce, kterou člověk učiní bez vnějšího nátlaku.