Facebook

Dát (k posouzení) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dát (k posouzení).

Význam: Dávat znamená poskytovat něco, co patří jiné osobě nebo organizaci, nebo to může být udělení povolení nebo příležitosti.

prezentovat (zprávu)

Prezentovat znamená prezentovat informace nebo myšlenky, obvykle ve formě projevu nebo prezentace.

podat (návrh)

Podat návrh znamená předložit nápad, návrh či myšlenku k diskusi, schválení nebo realizaci.

nabídnout <co komu>

Nabídnout znamená poskytnout někomu možnost využití nějaké služby nebo produktu.

dát <komu> (snídani)

Dát snídani znamená poskytnout jídlo k snídani, například čaj, mléko, pečivo nebo ovoce.

Podobná synonyma

nedovolit <co komu>

Zabránit někomu v činu; nedopustit, aby se něco stalo.

zkomolit (zprávu)

Zkomolit znamená udělat zprávu nečitelnou, často přidáním dalších znaků do textu.

ubližovat <komu>

Ubližovat = Činit fyzické nebo psychické bolesti člověku nebo zvířeti.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená vzít něco od někoho nebo něčeho.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená vyjednávat o něčem s osobou/y a dohadovat se o podmínkách.

vynadat <komu>

Vynadat je projevit nespokojenost nebo hněv někomu slovním projevem.

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

podlézat <komu>

Podlézat znamená udělat nebo říci něco pro získání přízně nebo prospěchu bez ohledu na své vlastní názory.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

lehat si <ke komu>

Lehat si k někomu znamená důvěrné společné sdílení a intimitu. Představuje blízký vztah mezi dvěma osobami, který je vyjadřován tím, že se oba přitulí a podrží se.

poslat dopis <komu>

Poslat dopis někomu: odeslat dopis konečnému adresátovi.

překážet <komu>

Bránit někomu v dosahování cílů nebo v jeho činnosti.

vypracovat (zprávu)

Vypracovat znamená vyřešit, vytvořit nebo dokončit zprávu.

nabídnout

Nabídnout znamená poskytnout nebo předložit něco někomu jinému.

oplatit <co komu>

Zaplatit někomu za něco, co on/ona udělal/a pro vás.

podat demisi

Podat demisi znamená oznámit nadřízenému, že se z funkce odvolává, čímž rezignuje na svůj úřad.

vyrovnat se <komu>

Dosáhnout s někým stejné úrovně vzájemného porozumění nebo souhlasu.

splnit se <komu> (sen)

Realizovat/uskutečnit daný sen, dosáhnout cíle, který si daná osoba stanovila.

zasáhnout <proti komu>

Zasáhnout znamená postavit se proti němu a vyjádřit nesouhlas s jeho jednáním.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat informaci nebo významnou událost někomu.

uložit <co komu>

Uložit: přidělit, dát nebo svěřit někomu nebo něčemu.

přenechat <co komu>

Přenechat: darovat či předat někomu jinému vlastnictví, moc či úkol.

prezentovat

Prezentovat znamená prezentovat něco před někým; ukázat, vysvětlit, zdůraznit nebo představit.

lnout <ke komu>

Lnout se znamená snažit se získat něčí přízeň nebo pozornost.

vystavovat <komu> (pas)

Vystavovat pas znamená vydávat pas osobě, která o to požádala.

zošklivit <co komu>

Znehodnotit vzhled někoho nebo něčeho.

namlouvat <co komu>

Namlouvat = vyjednávat, domlouvat, dojednávat, snažit se o uzavření dohody.

dávat hlas <komu>

Dávat hlas je vyjádření souhlasu vůči něčemu nebo někomu. Znamená to hlasovat pro něco nebo někoho.

pokroutit (zprávu)

Vyprávět/upravit/změnit příběh, aby byl zajímavější/přitažlivější/nečekanější.

připadnout <co komu>

Připadnout znamená přidělit, přisoudit nebo přiřadit něco komu - například práci, úkol nebo odpovědnost.