Facebook

Dávat (k posouzení) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dávat (k posouzení).

Význam: Předávat něco někomu nebo něčemu; poskytovat něco nebo přispívat k něčemu.

prezentovat (výsledky)

Představit veřejně výsledky, informace nebo názory.

dávat (k uvážení)

Dávat: poskytovat, předávat nebo přidělovat něco; obětovat něco; příspěvovat či účastnit se.

podávat (jídlo)

Podávat znamená poskytovat, servírovat nebo distribuovat (jídlo).

servírovat

Servírování je příprava a podávání jídla nebo nápojů na stůl.

Podobná synonyma

dávat na sebe

Použít nebo obléknout oblečení, aby se zvýraznil vzhled nebo postoj člověka.

podávat demisi

Podávat demisi znamená oficiálně oznámit svůj úmysl rezignovat na funkci, kterou člověk zastával.

dávat se do pohybu

Dávat se do pohybu znamená začít jednat, začít pracovat na něčem nebo se s něčím zabývat.

rozvařené jídlo

Rozvařené jídlo je jídlo, které bylo uvařeno příliš dlouho, takže je tvrdé, suché a může mít nežádoucí chuť.

dávat

Dávat: přinést, poskytnout něco někomu jako dar nebo odměnu.

jídlo

Jídlo je potravina, která je konzumována k získání energie a živin potřebných k udržení zdraví a fyzické pohody.

dávat sbohem

Loučit se, rozloučit se, odejít s požehnáním.

nachystat (jídlo)

Připravit/nachystat jídlo = uvařit, naložit, naporcovat a připravit jej k servírování.

dávat dolů

Snížit, odepřít, odmítnout.

dávat znamení

Dávat znamení znamená projevovat svůj zájem, potvrzovat svou přítomnost a ukazovat, že jste ochotní poskytnout pomoc.

prezentovat

Prezentovat znamená představit (nebo vystoupit s) informace, myšlenky, nápady, produkty nebo služby.

dávat do pořádku

Dávat pořádek znamená udělat něco v pořádku, zorganizovat, uklidit nebo opravit.

dávat rady

Poradit někomu, jak postupovat v dané situaci, aby bylo možné dosáhnout nejlepších výsledků.

podávat

Podávat znamená předávat, dávat, předložit nebo podat něco konkrétního, úředního nebo informace.

dávat (otázky)

Ptát se; položit otázku; vznést dotaz; zjišťovat; informovat se.

dávat <komu> výpověd

Dávat výpověď znamená propustit zaměstnance a ukončit pracovní vztah.

dávat tip

Dávat tip je vyjádření názoru, doporučení nebo rady k různým tématům.

přinášet (jídlo)

Dodávat jídlo, aby ho bylo možné konzumovat.

podávat hlášení

Podávat hlášení znamená předkládat informace nebo zprávy na základě požadavku osobě/instituci.

dávat na vědomí

Dávat na vědomí znamená informovat či sdělit nějakou informaci někomu.

chystat jídlo

Příprava jídla, která zahrnuje nákup potravin, čištění, krájení, vaření a servírování.

přezkoumat (výsledky)

Provést pečlivou kontrolu výsledků; zkoumat jejich správnost a shodu s očekáváními.

lahodné jídlo

Jídlo, které je chutné, voňavé a má příjemnou chuť - to je lahodné jídlo.

dávat tvar <čemu>

Dávat tvar: přizpůsobovat něco tak, aby vyhovovalo určitému účelu nebo požadavkům.

dávat přednost

Vybrat si nebo dát přednost jedné věci před druhou.

dávat pozor <na co>

Dávat pozor: věnovat pozornost, být pozorný, zjišťovat si informace, aby bylo možné podniknout vhodná opatření.

připravit (jídlo)

Připravit jídlo znamená přípravu surovin, vaření a servírování.