Facebook

Konstatování - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu konstatování.

Význam: Konstatování je prohlášení, které zaznamenává něčí zjištění, závěry nebo názory.

objev

Objev je nález, objevení nebo zjištění něčeho nového.

odhalení

Odhalení je proces nebo úkon, kterým se odkrývají skryté informace nebo skutečnosti.

zjištění

Zjištění je proces pozorování, analyzování a vyhodnocování informací, aby se dospělo k závěru.

poznatek

Poznatek je informace získaná výzkumem, zkušeností nebo pozorováním.

rozhodnutí

Rozhodnutí je formální vyjádření nějakého úsudku nebo závěru, který je učiněn po zvážení dostupných informací a argumentů.

posudek

Posudek je hodnocení nebo zhodnocení něčeho nebo někoho. Může být vypracované odborníkem, nebo jde o subjektivní názor.

posouzení

Posouzení je proces, při kterém se hodnotí nějaká informace nebo situace, aby se mohly udělit následné závěry.

Podobná synonyma

konečné rozhodnutí

Konečné rozhodnutí je definitivní, nezměnitelné a nelze proti němu podat odpor.

dát (k posouzení)

Dávat znamená poskytovat něco, co patří jiné osobě nebo organizaci, nebo to může být udělení povolení nebo příležitosti.

činit rozhodnutí

Udělování rozhodnutí: proces, při kterém se vyhodnocuje přijatelná volba mezi více možnostmi.

učinit rozhodnutí

Přijmutí jasného a závazného rozhodnutí.

odkládat (rozhodnutí)

Odkládat: odložit něco na pozdější čas; odložit něco, co má být učiněno, aby se o něm později rozhodlo.

pravdivý poznatek

Pravdivý poznatek je prohlášení nebo závěr, který je správný a důvěryhodný, protože je podložený důkazy a dalšími informacemi.

soudní rozhodnutí

Soudní rozhodnutí je rozhodnutí soudce, které určí, zda je obžalovaný vinný či nevinný.

dávat (k posouzení)

Předávat něco někomu nebo něčemu; poskytovat něco nebo přispívat k něčemu.

schválení určitého rozhodnutí

Schválení je potvrzení, že dané rozhodnutí bylo přijato a je platné.

svobodné rozhodnutí

Svobodné rozhodnutí je volba nebo akce, kterou člověk učiní bez vnějšího nátlaku.