Facebook

Posouzení - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu posouzení.

Význam: Posouzení je proces, při kterém se hodnotí nějaká informace nebo situace, aby se mohly udělit následné závěry.

objev

Objev je nález, objevení nebo zjištění něčeho nového.

odhalení

Odhalení je proces nebo úkon, kterým se odkrývají skryté informace nebo skutečnosti.

zjištění

Zjištění je proces pozorování, analyzování a vyhodnocování informací, aby se dospělo k závěru.

poznatek

Poznatek je informace získaná výzkumem, zkušeností nebo pozorováním.

konstatování

Konstatování je prohlášení, které zaznamenává něčí zjištění, závěry nebo názory.

rozhodnutí

Rozhodnutí je formální vyjádření nějakého úsudku nebo závěru, který je učiněn po zvážení dostupných informací a argumentů.

posudek

Posudek je hodnocení nebo zhodnocení něčeho nebo někoho. Může být vypracované odborníkem, nebo jde o subjektivní názor.

kritika

Kritika je forma hodnocení nebo posouzení, které může být buď pozitivní nebo negativní.

recenze

Recenze je hodnocení produktu, služby nebo výkonu, které poskytuje objektivní a nezaujatou zpětnou vazbu.

hodnocení

Hodnocení je proces posoudit něčí schopnosti, výkon nebo jiné kvalitativní aspekty.

zhodnocení

Zhodnocení je proces posouzení hodnoty, kvality nebo úspěchu něčeho.

Podobná synonyma

konečné rozhodnutí

Konečné rozhodnutí je definitivní, nezměnitelné a nelze proti němu podat odpor.

odkládat (rozhodnutí)

Odkládat: odložit něco na pozdější čas; odložit něco, co má být učiněno, aby se o něm později rozhodlo.

učinit rozhodnutí

Přijmutí jasného a závazného rozhodnutí.

soudní rozhodnutí

Soudní rozhodnutí je rozhodnutí soudce, které určí, zda je obžalovaný vinný či nevinný.

činit rozhodnutí

Udělování rozhodnutí: proces, při kterém se vyhodnocuje přijatelná volba mezi více možnostmi.

autor recenze

Autor recenze je osoba, která hodnotí knihu, film, hru nebo jiný produkt pro veřejnost.

svobodné rozhodnutí

Svobodné rozhodnutí je volba nebo akce, kterou člověk učiní bez vnějšího nátlaku.

schválení určitého rozhodnutí

Schválení je potvrzení, že dané rozhodnutí bylo přijato a je platné.

zdrcující (kritika)

Zdrcující kritika je obvykle kritika, která je drtivá a výrazně zasahuje do dobrého jména člověka.

pravdivý poznatek

Pravdivý poznatek je prohlášení nebo závěr, který je správný a důvěryhodný, protože je podložený důkazy a dalšími informacemi.