Facebook

Rozbít se (v autě) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rozbít se (v autě).

Význam: Rozbít se ve voze znamená čelit dopravní nehodě, která může mít za následek vážné poškození vozidla a zranění osob.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

havarovat

Havarovat znamená nouzově přistát nebo havarovat letadlo, vznášedlo nebo lodní plavidlo.

vymlátit se

Vymlátit se znamená úplně vysilovat se fyzicky nebo psychicky, vyčerpat se úplně.

Podobná synonyma

hodně

Hodně je příslovce, které se používá k označení vysokého stupně intenzity, frekvence, množství nebo stupně.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

napovídat

Napovídat znamená podávat náznaky, aby se mohlo odhadnout, co následuje nebo co má být uděláno.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

vymlátit

Vymlátit: fyzicky napadnout nebo zmáčknout někoho, tvrdě a intenzivně bít; případně, intenzivně se s něčím zabývat.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

napovídat (klepů)

Napovídat = naznačovat něco těm, kteří to nevědí, dávat věcné nápovědy, aby si našli odpověď sami.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.