Facebook

Vymlátit se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vymlátit se.

Význam: Vymlátit se znamená úplně vysilovat se fyzicky nebo psychicky, vyčerpat se úplně.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

havarovat

Havarovat znamená nouzově přistát nebo havarovat letadlo, vznášedlo nebo lodní plavidlo.

rozbít se (v autě)

Rozbít se ve voze znamená čelit dopravní nehodě, která může mít za následek vážné poškození vozidla a zranění osob.

Podobná synonyma

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

napovídat

Napovídat znamená podávat náznaky, aby se mohlo odhadnout, co následuje nebo co má být uděláno.

hodně

Hodně znamená velké množství, obrovské množství, velmi mnoho nebo velké procento.

rozbít

Rozbít znamená rozdělit, roztrhnout nebo rozbít na kousky.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

rozbít se (váza)

Rozbít se: roztříštit cožkoli, v tomto případě vázu, tak, aby se způsobil trvalý poškození.

rozbít (nádobí)

Rozbít nádobí znamená roztrhat ho na malé části.

rozbít se

Rozbít se znamená zničit nebo zlomit věc, nebo se rozpadnout na drobné části.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.