Facebook

Havarovat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu havarovat.

Význam: Havarovat znamená nouzově přistát nebo havarovat letadlo, vznášedlo nebo lodní plavidlo.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

rozbít se (v autě)

Rozbít se ve voze znamená čelit dopravní nehodě, která může mít za následek vážné poškození vozidla a zranění osob.

vymlátit se

Vymlátit se znamená úplně vysilovat se fyzicky nebo psychicky, vyčerpat se úplně.

Podobná synonyma

hodně

Hodně je pojem s mnoha významy, ale obecně znamená "velmi", "velkou míru" nebo "v mnoha ohledech".

rozbít

Rozbít znamená fyzicky či psychicky rozlomit nebo rozdrtit na menší části.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

vymáznout se (v autě)

Vymáznout se ve vozidle znamená odjet ze zábavního místa rychle, aby se uniklo případnému nebezpečí.

rozbít se (váza)

Rozbít se: roztříštit cožkoli, v tomto případě vázu, tak, aby se způsobil trvalý poškození.

vymlátit

Vymlátit: fyzicky napadnout nebo zmáčknout někoho, tvrdě a intenzivně bít; případně, intenzivně se s něčím zabývat.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

napovídat <čeho>

Napovídat znamená dávat náznaky nebo nápovědy k určitému tématu či řešení.

rozbít se

Rozbít se znamená zničit nebo zlomit věc, nebo se rozpadnout na drobné části.

rozbít (postupně)

Rozbít znamená fyzicky rozdělit na menší části, zlomit nebo zničit.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

napovídat

Dávat náznak, odpovídat naznačením, či navrhovat možné řešení.

napovídat (hlouposti)

Napovídat je dávat náznaky, naznačovat, dávat návod a radu, aby druhá strana pochopila, co chcete říct.

rozmlátit se (v autě)

Bouračka - zasáhnout auto silnou rychlostí a nebo silou, často vede k jeho rozmlácení.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.