Facebook

Prvotřídní - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu prvotřídní.

Význam: Prvotřídní je synonymem pro nejvyšší kvalitu, vynikající vzhled a perfektní výkon.

dobrý

Dobrý je pozitivní adjektivum, které se vztahuje k něčemu, co je kvalitní, komfortní, správné, šťastné nebo užitečné.

výborný

Výborný znamená skvělý, úžasný, perfektní, nadprůměrný, vynikající.

znamenitý

Znamenitý je výraz označující něco mimořádné, výjimečné, neobyčejné, vynikající.

prvotřídní

Nejvyšší kvalita, nejlepší standard, nejvyšší úroveň.

skvělý

Skvělý znamená úžasný, neuvěřitelný, báječný, vynikající, znamenitý, neobyčejný a nadšený.

primovní

Primovní je představení, které se obvykle koná jako první část události, jako je divadelní představení nebo premiéra filmu.

primový

Primový je pojem používaný pro označení úplně prvního, nejranějšího, nejdůležitějšího nebo nejoriginálnějšího.

nejlepší

Nejlepší je nejvyšší stupeň nebo kvalita, nejvíce vynikající, nejúžasnější.

vynikající

Vynikající znamená skvělý, úžasný, perfektní, vynikající, nejlepší, nad očekávání.

podřadný

Podřadný je přídavné jméno pro označení něčeho nebo někoho, kdo je podřazený, nízký nebo nevýznamný.

dokonalý

Dokonalý - úplný, neomylný, bezchybný, ideální, perfektní.

Podobná synonyma

vynikající žák

Vynikající žák je žák, který se vyznačuje vysoce nadprůměrnými výsledky ve vědomostech a schopnostech.

nejlepší výkon

Nejlepší výkon je maximální účinnost, kterou může člověk či systém dosáhnout. Je to nejvyšší úroveň výkonu dosahovaného po dlouhodobou snahou a úsilím.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, který pomáhá druhým a který má pozitivní dopad na lidi, zvířata nebo životní prostředí.

ten nejlepší

Nejlepší vystihuje to největší, nejlepší, nejdokonalejší. Největší úspěch, nejlepší výsledek, největší kvalita.

skvělý (kousek)

Skvělý je něco, co je velmi dobré, úžasné a vynikající. Je to doslova něco vyjímečného a neobvyklého.

odborník (vynikající)

Odborník je osoba se vzděláním a zkušenostmi, která je ve svém oboru vynikající.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

vynikající odborník <na co>

Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.

nejlepší přítel člověka

Nejlepší přítel člověka je osoba, která je nejvíce spojena s osobou a je pro ní vždy tam, když je potřeba.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

podřadný (zboží)

Podřadné zboží je levné a obvykle má nižší kvalitu než prémiové zboží.

nejlepší výsledek

Nejlepší výsledek je měřítkem pro úspěch; je to nejvyšší možné dosažení cíle.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.

vynikající (osobnost)

Vynikající osobnost je někdo, kdo se vyznačuje velmi dobrými schopnostmi, vysoce kvalitními výkony a výjimečnou úrovní znalostí.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.