Facebook

Prohýřit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu prohýřit.

Význam: Význam slova prohýřit je utratit nebo spotřebovat peníze ve velkém množství, často na luxusní zboží nebo zážitky.

rozházet (peníze)

Rozházet znamená rozdělit, rozdělit peníze na menší části a rozdat je.

promarnit

Promarnit znamená neefektivně nebo zbytečně využít čas nebo zdroje.

utratit

Utratit znamená vynaložit peníze na něco, co není potřeba.

rozfofrovat

Rozfofrovat znamená roztřídit a uspořádat dohromady informace, věci nebo myšlenky.

utratit (pitím)

Utratit znamená vynaložit peníze na nákup něčeho, obzvláště když je to za účelem konzumace, například pitím.

prochlastat

Prochlastat znamená vypít velké množství alkoholu během krátkého času. Slovo se obvykle používá v obecném smyslu pro popis někoho, kdo pije nadměrně a často, nebo pro popis konkrétní situace, kdy se l

Podobná synonyma

našetřit (peníze)

Našetřit peníze znamená odkládat si je stranou na budoucnost, aby se člověk mohl připravit na možné finanční potíže a měl dostatek prostředků pro nečekané výdaje.

pořídit (za peníze)

Koupit, zaplatit za něco.

poslat poukázkou (peníze)

Převést peníze na jinou osobu pomocí poukázky.

přijít o poslední peníze

Ztratit finanční prostředky bez náhrady a možnosti je obnovit.

vložit <kam> (peníze)

Vložit peníze: převést peníze z jednoho účtu do jiného, např. na účet banky.

promarnit (talent)

Promarnit znamená zneužít nebo zahodit něco cenného, jako je například talent.

utratit (ježděním)

Utratit znamená spotřebovat peníze na nějakou činnost, jako je například ježdění.

ukládat (peníze)

Ukládat peníze znamená spořit je pro budoucí využití.

rozházet

Rozházet znamená rozmístit nebo rozprostřít do šíře, roztroušit nebo rozptýlit.

naspořit (peníze)

Naspořit znamená ukládat peníze stranou pro budoucí potřebu.

získávat (peníze)

Získávat znamená získávat peníze prostřednictvím práce, investic nebo jiného zdroje.

našetřené peníze

Peníze, které byly uspořeny a uloženy pro budoucí použití.

zaplatit (peníze)

Zaplatit: uhradit peníze za něco (cenu, účet, poplatek atd.).

utratit (peníze)

Utratit znamená vynaložit peníze na nějakou koupi nebo službu.

zpronevěřit (peníze)

Zpronevěřit znamená použít peníze nebo majetek k něčemu jinému, než proč byly určeny.

muset mít (peníze)

Muset mít peníze znamená nutnost vlastnit finanční prostředky, aby bylo možné uskutečnit vámi zamýšlenou činnost.

pozbýt (peníze)

Pozbýt peníze znamená ztratit je, zbavit se jich nebo se jich zbavit.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

defraudovat (peníze)

Defraudovat znamená krást peníze nebo je neoprávněně použít.

šetřit (peníze)

Šetřit znamená uspořit peníze a vynakládat je hospodárně.

nevzít (peníze)

Nevzít: odmítnout přijmout, nebrat.

najít (peníze)

Najít znamená nalézt, shromáždit nebo vyhledat peníze.

peníze

Peníze jsou obchodní jednotka, která se používá pro zaplacení za zboží a služby.

půjčit <komu> (peníze)

Půjčit peníze: poskytnout finanční prostředky k užití druhé straně, často s určením splácení.

vydělat (peníze)

Vydělat znamená získat peníze prováděním práce nebo obchodováním.

prohrát (peníze)

Prohrát peníze znamená ztratit je, často kvůli hazardním hrám, na burze nebo ve sázce.