Facebook

Rozházet (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rozházet (peníze).

Význam: Rozházet znamená rozdělit, rozdělit peníze na menší části a rozdat je.

promarnit

Promarnit znamená neefektivně nebo zbytečně využít čas nebo zdroje.

utratit

Utratit znamená vynaložit peníze na něco, co není potřeba.

rozfofrovat

Rozfofrovat znamená roztřídit a uspořádat dohromady informace, věci nebo myšlenky.

Podobná synonyma

promarnit (talent)

Promarnit znamená nevyužít, nevyužití daného talentu.

utratit (pitím)

Utratit znamená vynaložit peníze na nákup něčeho, obzvláště když je to za účelem konzumace, například pitím.

utratit (za jízdné)

Utratit znamená vynaložit peníze na něco, např. za jízdné.

promarnit (šanci)

Promarnit znamená zahodit nebo ztratit šanci, kterou jsme měli využít.

utratit (ježděním)

Utratit znamená spotřebovat peníze na nějakou činnost, jako je například ježdění.

promarnit (čas)

Promarnit znamená vynaložit čas neproduktivně a nezískat z toho žádný užitek.

utratit (peníze)

Utratit znamená vynaložit peníze na nějakou koupi nebo službu.

promarnit <co>

Promarnit znamená použít nebo využít něco špatně nebo neefektivně, často s nepříznivými důsledky.

utratit <co> (zbytečně)

Utratit znamená zbytečně vynaložit peníze na něco, co není nutné.

utratit peníze (postupně)

Utratit peníze znamená vynaložit peníze na něco, čímž se zbavíme vlastnictví jejich části.