Facebook

Zbývat (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zbývat (peníze).

Význam: Zbývat znamená zůstat, zůstat ve zbývajícím množství, zůstat po odečtení všeho ostatního, zůstat po vyřízení účtů. V případě peněz to znamená, že po zaplacení účtů a odečtení všech nákladů zůstávají ještě peníze.

bydlit

Bydlet znamená obývat místo, trvale se tam usídlit a žít.

sídlit

Sídlit se vztahuje k sídlení a znamená vyhledávat nebo se usadit v jednom místě.

zdržovat se

Zdržovat se znamená odkládat nebo odmítat činnost nebo jednání, nebo se vyhnout jednání nebo činům.

prodlévat

Prodlévat je trávit čas zbytečně, nečině.

vybývat

Vybývat znamená něco opustit nebo se vzdálit, nebo být vyřazen z něčeho.

chybět

Chybět znamená postrádat, být nepřítomný, být nedostatečný nebo být v něčem nedostatečný.

nedostávat se

Nedostávat se znamená být zasažen či postižen něčím, co způsobí omezení, zdržení či zpoždění.

Podobná synonyma

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

zdržovat se <kde>

Zdržovat se znamená vyhýbat se, vyhnout se něčemu nebo se někam nevydávat.

zdržovat

Odložit něco na později, zdržet se, zpozdit se, odkládat.

sídlit <kde>

Sídlit znamená obývat trvale určité místo; nastěhovat se a usadit se tam.

nedostávat se <čeho>

Nedostávat se: jít proti směru, nedosáhnout cíle, neuspět.

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.