Facebook

Prochlastat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu prochlastat.

Význam: Prochlastat znamená vypít velké množství alkoholu během krátkého času. Slovo se obvykle používá v obecném smyslu pro popis někoho, kdo pije nadměrně a často, nebo pro popis konkrétní situace, kdy se l

propít (majetek)

Propít (majetek) znamená rozhazovat nebo utrácet majetek nebo peníze bez myšlení na budoucnost.

prolít hrdlem

Prolít hrdlem znamená vypít velké množství nápoje v krátkém čase.

prohýřit

Prohýřit se rozumí utrácení velkého množství peněz za luxusní zážitky, požitky a služby.

probendit

Probendit je latinské slovo, které znamená "připojit" nebo "ukončit".

utratit (pitím)

Utratit znamená vynaložit peníze na nákup něčeho, obzvláště když je to za účelem konzumace, například pitím.

Podobná synonyma

zablokovat (majetek)

Zablokování majetku znamená omezení jeho užívání nebo ovládání.

zvětšovat (majetek)

Přidávat k majetku další věci nebo peníze.

utratit

Utratit znamená vynaložit finanční prostředky, vyčerpat peníze, minout peníze na něco.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit (majetek): usilovat o oprávněnou konfiskaci majetku k následnému prospěchu a užitku státu.

majetek

Majetek je souhrn všech hmotných a nehmotných statků, které má osoba nebo organizace.

utratit <co> (zbytečně)

Utratit znamená zbytečně vynaložit peníze na něco, co není nutné.

rozmnožovat (majetek)

Zvyšovat množství majetku zvýšením jeho hodnoty.

propít

Propití znamená oslavu nebo udělání něčeho zábavným způsobem s použitím alkoholu, aby se lidé mohli spojit a bavit se.

přepsat <na koho> (majetek)

Přepsat majetek: převést vlastnictví majetku na jinou osobu.

zvětšit se (majetek)

Zvětšit se: zvýšit objem majetku, např. nákupem nebo získáním dalších finančních prostředků.

utratit (za jízdné)

Utratit znamená vynaložit peníze na něco, např. za jízdné.

nechat si (majetek)

Nechat si je vyjádření, které znamená uchovat si majetek nebo vlastnictví.

majetek (nemovitý)

Majetek je označení pro nemovitou věc (např. budovy, pozemky, práva) vlastněnou jednotlivcem nebo organizací.

nemovitý (majetek)

Nemovitý majetek je majetek, který je pevně uchován na jednom místě, jako jsou nemovitosti, zemědělské pozemky atd.

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

prohýřit (majetek)

Prohýřit znamená utrácet nebo rozmarně ztrácet majetek.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat znamená zabavit (majetek) někomu.

spravovat (majetek)

Správovat znamená udržovat, řídit a zajišťovat správné používání majetku.

prolít

Prolít znamená nalít tekutinu rychle a bez potřeby odčerpávat.

utratit (peníze)

Utratit znamená vynaložit peníze na něco nezbytného nebo zbytečného.