Facebook

Přijmout (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přijmout (peníze).

Význam: Přijmout (peníze) znamená obdržet je a přijmout za své.

vybrat

Vybrat znamená vybírat si ze dvou nebo více možností nebo věcí, aby se zvolila ta nejlepší.

vybírat (peníze)

Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

dostat (gól)

Dostat gól znamená, že se protihráči podařilo vstřelit gól do branky.

Podobná synonyma

získávat (peníze)

Získávat znamená získávat peníze prostřednictvím práce, investic nebo jiného zdroje.

dostat

Dostat se rozumí jako získat, obdržet, získat pomocí nákupu, objednávky nebo jiným způsobem.

dostat (z kapsy)

Získat peníze z kapsy.

peníze

Peníze jsou finanční prostředky, které se používají k zakoupení zboží a služeb.

vložit (peníze)

Vložit znamená přidat, zahrnout nebo uložit (peníze) do účtu či bankovního účtu.

přepočítávat (na peníze)

Přepočítávat znamená převést jednotky (např. peníze) na jiné jednotky nebo na jinou veličinu.

dostat se <kam>

Dostat se: přesunout se do určitého místa; dosáhnout cíle, získat přístup.

dostat <koho>

Dostat: získat, obdržet od někoho.

dostat se dál

Postoupit vpřed, zlepšit si postavení nebo dosáhnout lepšího výsledku.

dostat se (k cíli)

Dostat se k cíli znamená dosáhnout požadovaného výsledku nebo úspěšně dokončit cestu.

splašit (peníze)

Splašit peníze znamená rychle utratit peníze, například v nákupu, nebo při hře.

uložit (peníze)

Uložit (peníze) znamená schovat je na bezpečném místě, aby byly dostupné pro budoucí potřebu.

rozdat (peníze)

Rozdat znamená rozdělit peníze mezi různé osoby.

zaplatit (peníze)

Zaplatit: uhradit peníze za něco (cenu, účet, poplatek atd.).

nechat (za peníze)

Nechat znamená vydat peníze, dohodnout se na ceně nebo dát něco někomu jako odměnu.

vybrat si

Vybrat si znamená volit mezi dvěma či více možnostmi, vybírat z nich tu nejvhodnější.

pozbýt (peníze)

Pozbýt peníze znamená ztratit je, zbavit se jich nebo se jich zbavit.

dostat se dále

Pokročit, zlepšit se nebo dosáhnout vyšší úrovně.

získat soudem (peníze)

Získat peníze soudem znamená dostat je po právním soudním procesu, kde je soud pověřen rozhodnutím o nároku na finanční odškodnění.

dostat se <kam> (násilně)

Dostat se násilně znamená přinutit někoho nebo něco násilím vstoupit do určeného místa.

směňovat (peníze)

Výměna peněz za jiné měny nebo za jiné hodnoty.

dostat (skrz otvor)

Projít skrz otvor; dovnitř nebo ven.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout daného cíle/místa; dosáhnout výsledku/stavu.

dostat <z čeho> (peníze)

Získat, obdržet peníze.

muset mít (peníze)

Muset mít peníze znamená nutnost vlastnit finanční prostředky, aby bylo možné uskutečnit vámi zamýšlenou činnost.

hotové peníze

Hotové peníze jsou finanční prostředky, které jsou ihned k dispozici pro uskutečnění plateb.

našetřit (peníze)

Našetřit peníze znamená odkládat si je stranou na budoucnost, aby se člověk mohl připravit na možné finanční potíže a měl dostatek prostředků pro nečekané výdaje.