Facebook

Přijmout (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přijmout (peníze).

Význam: Přijmout (peníze) znamená obdržet je a přijmout za své.

vybrat

Vybrat znamená vybírat si ze dvou nebo více možností nebo věcí, aby se zvolila ta nejlepší.

vybírat (peníze)

Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

dostat (gól)

Dostat gól znamená, že se protihráči podařilo vstřelit gól do branky.

Podobná synonyma

utrácet (peníze)

Utrácet znamená vynakládat peníze na různé věci.

dostat <co z koho> (násilím)

Získat násilím něco od někoho.

nechat (za peníze)

Nechat znamená vydat peníze, dohodnout se na ceně nebo dát něco někomu jako odměnu.

vybírat

Vybírat znamená vyhledávat, srovnávat a vybrat z nabídky nejvhodnější možnost.

dostat <koho do čeho>

Dostat: přivést/dostat někoho do daného stavu/situace.

dostat se

Dostat se: dosáhnout něčeho, projít určitou vzdálenost nebo situaci; překonat překážky.

získávat (peníze)

Získávat znamená získávat peníze prostřednictvím práce, investic nebo jiného zdroje.

hromadit (peníze)

Shromáždit, sbírat či ukládat peníze.

vybrat si

Vybrat si znamená vybírat ze seznamu možností a vybrat tu, která je nejvhodnější pro danou situaci.

utratit peníze (postupně)

Utratit peníze znamená vynaložit peníze na něco, čímž se zbavíme vlastnictví jejich části.

vydělat (peníze)

Získat peníze prostřednictvím práce, obchodu nebo jiného legálního zdroje.

rozdat (peníze)

Rozdat znamená rozdělit peníze mezi různé osoby.

nahromadit (peníze)

Sbírat, shromažďovat částky peněz ve větších objemech.

šetřit (peníze)

Šetřit znamená uspořit peníze a vynakládat je hospodárně.

zbývat (peníze)

Zbývat znamená zůstat, zůstat ve zbývajícím množství, zůstat po odečtení všeho ostatního, zůstat po vyřízení účtů. V případě peněz to znamená, že po zaplacení účtů a odečtení všech nákladů zůstávají ještě peníze.

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.

dostat se <kam>

Dostat se: získat nebo dosáhnout něčeho; cíl nebo místo dosáhnout; dostat se do činnosti.

peníze

Peníze jsou měnou, kterou lidé vyměňují za zboží a služby. Jsou také nástrojem, který slouží k měření hodnoty a umožňuje většinu obchodů.

dostat se <přes co>

"Dostat se" znamená překonat překážku nebo překonat nějakou obtíž, aby jste dosáhli svého cíle.

vybrat si <co>

Vybrat si: učinit volbu mezi možnostmi; zvolit si něco z možností.

dostat výslužku

Dostat výslužku znamená obdržet odměnu nebo finanční náhradu za dlouhá léta služby, obvykle ze strany zaměstnavatele.

vybrat vnitřnosti

Vybrat vnitřnosti znamená odstranit vnitřní orgány zvířete po jeho zabití.

přepočítávat (na peníze)

Přepočítávat znamená převést jednotky (např. peníze) na jiné jednotky nebo na jinou veličinu.

dostát

Plnit své povinnosti, závazky a předsevzetí; dbát na dodržení slušného chování.

dostat (příděl)

Dostat znamená obdržet či získat něco, co bylo dáno nebo přiděleno.

utratit (peníze)

Utratit znamená vynaložit peníze na nějakou koupi nebo službu.

obraný (o peníze)

Uchování naspořených peněz proti nežádoucím finančním ztrátám.