Facebook

Promarnit (talent) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu promarnit (talent).

Význam: Promarnit talent znamená nevyužít své schopnosti a nápady naplno.

promrhat

Promrhat je verbální výraz pro to, abychom strávili čas nebo peníze nerozvážným způsobem.

svést

Svést znamená uvést někoho na falešnou stopu nebo ho odvést od pravdy.

zneuctít (ženu)

Zneuctít ženu: ublížit jí, poškodit její čest a důstojnost, způsobit jí hanbu a ponížení.

Podobná synonyma

zneuctít

Zneuctít je vyjádřit nesouhlas, odmítnutí nebo pohrdání něčím nebo někým.

oplodnit (ženu)

Oplodnit znamená oplodnit ženu oocytem, aby mohla otěhotnět.

zneuctít (památku)

Zneuctít znamená poškodit nebo zničit ctíhodnost nebo vážnost památky.

zneuctít (dívku)

Zneuctít dívku znamená uškodit jí nebo poškodit její čest a dobré jméno.

promrhat (majetek)

Promrhat znamená přežírat, obětovat, utrácet či ztratit majetek nebo peníze.

zneuctít se

Zneuctít se znamená učinit se zneuctěným, poníženým nebo zneváženým; způsobit, aby se něčí čest nebo čestnost zhoršila.

odloudit <komu> (ženu)

Odloudit někoho znamená unést ho nebo ho násilím odvést. Nejčastěji se týká odloudění ženy.

přesvědčovat (ženu)

Přesvědčovat ženu je proces, který se snaží přesvědčit ženu k něčemu prostřednictvím argumentů a logiky.

pobít (ženu)

Bít ženu, způsobit jí fyzickou bolest nebo zranění.

unést (ženu)

Unést znamená fyzicky odcizit ženu bez jejího souhlasu.

svést <na koho> (vinu)

Svést (vinu) znamená obviňovat někoho jiného z trestného činu nebo provinění.

svést <koho>

Svést = donutit jeho/ji k něčemu, co nechtěl/a, přesvědčit jeho/ji o něčem, co není pravda.

brát si za ženu

Říkat si své ano a stát se manželem a manželkou; obřad, kterým se stávají manželé a symbolizuje trajektorii společného života.

opustit (muže n. ženu)

Opustit znamená fyzicky nebo emocionálně odloučit se od muže nebo ženy.

svést boj (vítězně)

Svést boj znamená dosáhnout vítězství ve válce, boji, sporu nebo jiné konfrontaci.

zneuctívat (ženu)

Zneuctívat ženu znamená ponižovat ji nebo ji vnímat jako podřadnou, méněcennou osobu.

svést <kam> (potok)

Svést potok znamená přesměrovat jeho tok do jiného kanálu.