Facebook

Vložit <kam> (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vložit <kam> (peníze).

Význam: Vložit peníze: převést peníze z jednoho účtu do jiného, např. na účet banky.

zasadit <co kam>

Zasadit znamená dát něco do země, aby rostlo. Například strom, květinu nebo rostlinu.

nasadit

Nasadit znamená umístit nějakou věc na své místo nebo ji připevnit či zavěsit.

vysadit

Vysadit znamená přestat brát drogy či alkohol nebo obojí.

všít (záplatu)

Všít je malá nit, která se používá k opravě nebo opravě oděvu, případně jiných textilií.

dát dovnitř <co>

Vložit, umístit vnitř.

položit na místo

Přesunout něco na správné místo; obnovit původní pořádek.

strčit <koho kam>

Strčit znamená fyzicky nebo symbolicky přikládat něco do jiného. Když se řekne "strčit někoho kam", znamená to, že se dotyčný násilím nebo úmyslně přikládá do něčeho jiného.

uvrhnout (do vězení)

Uvrhnout je vyjádření pro věznění osoby a odsouzení ji k trestu.

uvěznit

Uvěznit znamená odnětí svobody osobě nebo skupině osob na určitou dobu.

vsázet

Vsázet znamená sázet peníze (nebo jiný majetek) na výsledek nějaké události nebo na něčí úspěch.

Podobná synonyma

oblažovat <koho>

Oblažovat znamená povzbuzovat, uklidňovat, utěšovat nebo přinášet útěchu.

zahánět <koho>

Zahánět: vymýtit, odstranit, zbavit se (něčeho/někoho).

představovat <koho>

Představovat znamená prezentovat, ukazovat nebo vystihovat někoho nebo něco.

vsadit (do vězení)

Vsadit znamená poslat někoho do vězení na určitou dobu.

provdat se <za koho>

Provdat se znamená vzít si toho druhého za manžela/manželku a oficiálně se provdat.

vytrénovat <koho>

Vytrénovat: získat, rozvíjet a zdokonalovat určité dovednosti, schopnosti nebo znalosti cvičením a tréninkem.

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

proklínat <koho>

Proklínat = přát někomu neštěstí nebo věcím zla, aby trpěli újmou nebo poklesem.

hněvat <koho>

Hněvat se míní projevovat velkou nebo silnou nespokojenost a zlost, zejména na někoho.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat znamená ponižovat a očerňovat někoho, aby jeho sebeúcta byla poškozena.

okrást <koho>

Okrást znamená ukrást někomu jeho věci nebo peníze bez jeho souhlasu.

vykázat <koho>

Vykázat: odejmout někoho z místa bez práva se do něj vrátit.

vysilovat <koho>

Vysilovat znamená vyčerpávat fyzické nebo psychické síly osoby.

zasadit se

Zasadit se je vyjádření pro jednání nebo postoj, který byl přijat, aby se dosáhlo nějakého cíle.

svatořečit <koho>

Svatořečit znamená vyzdvihovat někoho jako svatého nebo posvátného.

umořit <koho>

Umořit znamená splatit příslušnou částku dluhu najednou, čímž se zbavíme dluhu a jeho závazků.

obořit se <na koho>

Napadnout, útočit na někoho verbálně či fyzicky.

unavit <koho>

Unavit znamená namáhat, fyzicky či psychicky vyčerpat.

zahrnout <koho čím>

Zahrnout znamená začlenit, zapojit nebo zahrát někoho či něco do něčeho.

zostudit <koho>

Zostudit znamená učinit jeho činy nebo povahu trapnými a hanlivými.

dolehnout <co na koho>

Dolehnout je přenášené významem dopadu, vlivu, tlaku či nátlaku na někoho.

předběhnout <koho>

Předběhnout znamená být rychlejší než konkrétní osoba a dosáhnout cíle dříve.

hubovat <koho>

Hubovat znamená kritizovat nebo vyčítat někomu jeho chování nebo slova.

doběhnout <koho>

Doběhnout - doběhnout k někomu fyzicky, aby se s ním setkal/a.

přivézt na jedno místo

Přivézt na jedno místo znamená přepravit něco z jednoho místa na druhé.

prohlašovat <koho za koho>

Prohlašovat znamená vyhlásit nebo oznámit někoho jako někoho jiného.

první místo

První místo je umístění na nejvyšší příčce, bývá nejvyšším oceněním pro ty, kteří dosáhli nejlepšího výsledku.

dostihnout <koho>

Dostihnout znamená dosáhnout stejných výsledků, co nebo před ním.