Facebook

Vydat (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vydat (peníze).

Význam: Vydat znamená předat peníze, například na účet, nebo jinému člověku.

spotřebovat

Spotřebovat znamená použít či využít něco až do úplného vyčerpání.

promarnit (talent)

Promarnit znamená zneužít nebo zahodit něco cenného, jako je například talent.

promrhat

Promrhat znamená vyčerpat, zničit, ztratit veškerou energii nebo čas.

usmrtit (psa)

Uspořádat eutanazii psa, aby jeho utrpení skončilo a on získal klid.

zabít

Zabít je ukončit život jednoho nebo více živých organismů.

Podobná synonyma

zabít (mečem)

Zabít mečem znamená dát smrt někomu nebo něčemu pomocí meče.

promarnit

Promarnit znamená prohloupit nebo nevyužít příležitost, ztratit či zneužít nějaký přínosný čas, prostředky nebo příležitost.

usmrtit (ohněm)

Uspořádat oběšení, střelnou popravu nebo popravu ohněm.

talent

Talent je přirozená schopnost člověka vykonávat úspěšně jakýkoliv druh činnosti.

promrhat (čas)

Promrhat čas znamená prožít ho bez výsledku, jít okolo a nevyužít ho naplno.

usmrtit

Usmrtit znamená zabít nebo způsobit smrt.

zabít (všechny)

Udělat nevratný a trvalý skon, zničit, usmrtit, zabránit existenci.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky usmrtit, zcela zničit život.

abnormální talent

Abnormální talent je schopnost, kterou má někdo výjimečně vyvinutou ve srovnání s ostatními.

spotřebovat (psaním)

Spotřebovat: využít, použít nebo spálit k dosažení výsledku.

spotřebovat (dýcháním)

Spotřebovat znamená použít, vyčerpat nebo zničit zdroj tepla, energie nebo surovin dýcháním.

usmrtit (autem)

Usmrtit autem: způsobit smrt tím, že osobu přejede auto.

spotřebovat <co>

Spotřebovat: použít něco úplně bez využití, obvykle v rekreačním či domácím účelu.

zabít (jedem)

Zabít - ukončit život člověka nebo zvířete použitím síly nebo násilí.

spotřebovat (kouřením)

Spotřebovat znamená konzumovat/využívat, obzvlášť v případě kouření se tato činnost odkazuje na požití nikotinu.

promarnit (čas)

Promarnit znamená vynaložit čas neproduktivně a nezískat z toho žádný užitek.

zabít (utopením)

Zabít = udělat konec životu druhé osoby; nejčastěji fyzickou silou nebo utopením.

spotřebovat se (benzin)

Spotřebovat se znamená vyčerpat palivo, např. benzin, do úplného vyprázdnění.

rozvíjet (talent)

Rozvíjet znamená vyvíjet úsilí, aby se dosáhlo vyšší úrovně dovedností nebo schopností, například rozvíjet talent.

usmrtit (střelou)

Usmrtit znamená způsobit smrt střelou.