Facebook

Přirozený - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu přirozený.

Význam: Přirozený znamená přítomnost přírodních vlastností nebo schopností, aniž by byly výsledkem umělého vývoje nebo vlivu.

přírodní

Přírodní znamená přirozený, přírodou vytvářený, neuměle vytvořený.

umělý

Umělý: vyrobený člověkem, namísto přírodního; např. umělé složky, technologie, materiály.

nestrojený

Nestrojený = bez záměrného přetváření a upravování; upřímný a přirozený.

nehledaný

Nehledaný znamená nečekaný, neplánovaný, neočekávaný.

nenucený

Nenucený význam je neformální, volný a přirozený. Je to přirozený a spontánní způsob jednání nebo projevu.

bezprostřední

Bezprostřední: okamžité, okamžitě, přímé, neprodlené, bez odkladu.

samozřejmý

Samozřejmý se týká toho, co je považováno za samozřejmé, jasné a bezpodmínečně vyžadované. Používá se k popisu situace nebo jevu, který je přijímán jako samozřejmost.

obvyklý

Obvyklý je to, co se obvykle děje nebo se očekává. Je to běžné a normální pro danou situaci nebo okolnosti.

běžný

Běžný je obecně používaný, obvyklý, běžně se vyskytující a obvyklý.

mimovolný

Mimovolný je označení pro procesy a reakce, které se dějí bez vědomí či vědomého úsilí.

spontánní

Spontánní znamená náhle, impulzivně nebo bez předchozího přípravy.

bezděčný

Bezděčný: vyjadřující se nevědomě, nezáměrně; události, jednání nebo vyjádření nespoutané vědomím.

nechtěný

Nechtěný je to, co se děje nebo co je přijato nebo i dáno proti vůli někoho nebo něčeho.

úmyslný

Úmyslný: provedení s vědomím předem stanoveného cíle, plánu či účelu.

záměrný

Záměrný: Úmyslný, vědomě počínající, záměr mít.

dobrovolný

Dobrovolný znamená činit něco z vlastní vůle, bez nutnosti či povinnosti.

svobodný

Svobodný znamená osvobozený od politických, právních nebo jiných omezení a mít plnou volnost jednat.

svévolný

Svévolný je pojem označující činnost, která je prováděna bez jakékoli autority a zákonů.

libovolný

Libovolný se obvykle používá pro popis volnosti v možnostech, jako volba nebo přístup. Označuje situaci, kdy není žádný limit nebo omezení.

Podobná synonyma

svobodný člověk

Člověk, který je svobodný, je osoba, která je nezávislá a má právo konat podle svého uvážení.

přírodní síla

Přírodní síla je silná síla přírody, která je předávána z generace na generaci a může být využita k našemu prospěchu.

kalamita (přírodní)

Kalamita je přírodní katastrofa, jako je požár, povodně nebo zemětřesení, která způsobuje velké škody na lidských životech, majetku a životním prostředí.

přírodní sloučenina

Přírodní sloučenina je látka, která se přirozeně vyskytuje v přírodě a je složena z prvků nebo jejich sloučenin.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

přírodní (plyn)

Přírodní plyn je palivo, které se těží přímo z přírodních zdrojů a jehož složení je přírodní.

běžný účet

Běžný účet je bankovní účet, který slouží k běžným platebním transakcím a jehož účelem je ukládat peníze a provádět platby.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

bezprostřední poznání

Bezprostřední poznání je proces pochopení informací bez potřeby dalšího uvažování nebo analýzy.

přírodní voda

Voda přírodní je voda, která je neupravená a není upravena pro lidskou spotřebu. Je to voda, která se přirozeně vyskytuje v přírodě.