Facebook

Svobodný - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu svobodný.

Význam: Svobodný znamená osvobozený od politických, právních nebo jiných omezení a mít plnou volnost jednat.

mimovolný

Mimovolný je označení pro procesy a reakce, které se dějí bez vědomí či vědomého úsilí.

spontánní

Spontánní znamená náhle, impulzivně nebo bez předchozího přípravy.

bezděčný

Bezděčný: vyjadřující se nevědomě, nezáměrně; události, jednání nebo vyjádření nespoutané vědomím.

nechtěný

Nechtěný je to, co se děje nebo co je přijato nebo i dáno proti vůli někoho nebo něčeho.

úmyslný

Úmyslný: provedení s vědomím předem stanoveného cíle, plánu či účelu.

záměrný

Záměrný: Úmyslný, vědomě počínající, záměr mít.

dobrovolný

Dobrovolný znamená činit něco z vlastní vůle, bez nutnosti či povinnosti.

přirozený

Přirozený znamená přítomnost přírodních vlastností nebo schopností, aniž by byly výsledkem umělého vývoje nebo vlivu.

svévolný

Svévolný je pojem označující činnost, která je prováděna bez jakékoli autority a zákonů.

libovolný

Libovolný se obvykle používá pro popis volnosti v možnostech, jako volba nebo přístup. Označuje situaci, kdy není žádný limit nebo omezení.

volný

Volný znamená neomezený, nezávislý a bez omezení. Může to být prostor, čas, rozhodnutí nebo pohyb.

samostatný

Samostatný znamená samostatně existující, nezávislý a nezávislý na ostatních.

nezávislý

Nezávislý znamená nezávislý na ostatních, autonomní, samostatný a nezávislý na jiných.

nezadaný

Nezadaný je termín, který se užívá pro označení osoby nebo objektu, který není specifikován nebo zadán.

neženatý

Neženatý: člověk, který není provdaný ani v manželství registrovaný; nezadaný, svobodný.

nevdaná

Nevdaná znamená nikdy se nevdat, nebo nikdy nebyt v manželství.

Podobná synonyma

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.

neženatý muž

Neženatý muž je muž, který není ženatý ani v civilním ani v církevním manželství.

volný prostor

Volný prostor je místo, kde je možné si užívat svobodu a svobodnou myšlenku. Je to prostor, kde se můžete cítit svobodní a bez obav z omezení.

protihlas (samostatný)

Protihlas je vyjádření odporu k názoru nebo postoji jiné osoby.

volný sex

Volný sex je sexuální aktivita mezi dvěma dospělými, kteří se dohodli na tom, že nebudou mít žádné závazky ani očekávání po akci.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

volný čas

Volný čas je čas, který můžeme trávit děláním toho, na co máme největší chuť, odpočinkem, setkáváním s přáteli nebo zábavou.