Facebook

Bezděčný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu bezděčný.

Význam: Bezděčný: vyjadřující se nevědomě, nezáměrně; události, jednání nebo vyjádření nespoutané vědomím.

mimovolný

Mimovolný se obvykle používá k popisu činností, které se dějí bez vědomí člověka, jako je dýchání, srdeční tep a reflexy.

samovolný

Samovolný se týká činnosti, která je dělána bez jakéhokoli zásahu člověka. Může se to týkat přirozených procesů, jako je stárnutí nebo počasí, nebo technických mechanismů, jako je například automatický řídicí systém.

spontánní

Spontánní znamená náhle, neplánované a bez přípravy.

nechtěný

Nechtěný je něco, co nebylo zamýšlené nebo očekávané; co není požadováno nebo vítáno.

úmyslný

Úmyslný: vědomé, záměrné a cílené jednání nebo čin.

záměrný

Záměrný: provedený záměrem, úmyslný, cílený, zamýšlený.

dobrovolný

Dobrovolný znamená činit něco z vlastní vůle, bez nutnosti či povinnosti.

svobodný

Svobodný znamená osvobozený od politických, právních nebo jiných omezení a mít plnou volnost jednat.

přirozený

Přirozený znamená přítomnost přírodních vlastností nebo schopností, aniž by byly výsledkem umělého vývoje nebo vlivu.

svévolný

Svévolný je pojem označující činnost, která je prováděna bez jakékoli autority a zákonů.

libovolný

Libovolný se obvykle používá pro popis volnosti v možnostech, jako volba nebo přístup. Označuje situaci, kdy není žádný limit nebo omezení.

Podobná synonyma

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

svobodný člověk

Osoba, která je volná od jakéhokoli druhu otroctví nebo závislosti a má právo volně rozhodovat.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.