Facebook

Libovolný - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu libovolný.

Význam: Libovolný se obvykle používá pro popis volnosti v možnostech, jako volba nebo přístup. Označuje situaci, kdy není žádný limit nebo omezení.

kterýkoli

Konkrétní: Amorální: Nesprávné, neslušné, neetické nebo nezákonné myšlenky, činy nebo jednání.

jakýkoli

Jakýkoli: libovolný, cokoli, čehokoli, čímkoli, vším možným.

každý

Každý znamená všechny, všichni, každý jeden, všichni jednotliví.

žádný

Žádný znamená nula, nedostatek nebo úplnou absenci něčeho.

arbitrární

Čin nebo rozhodnutí, které je založeno na vůli toho, kdo jej provádí, nikoli na zákonu nebo logice.

mimovolný

Mimovolný je označení pro procesy a reakce, které se dějí bez vědomí či vědomého úsilí.

spontánní

Spontánní znamená náhle, impulzivně nebo bez předchozího přípravy.

bezděčný

Bezděčný: vyjadřující se nevědomě, nezáměrně; události, jednání nebo vyjádření nespoutané vědomím.

nechtěný

Nechtěný je to, co se děje nebo co je přijato nebo i dáno proti vůli někoho nebo něčeho.

úmyslný

Úmyslný: provedení s vědomím předem stanoveného cíle, plánu či účelu.

záměrný

Záměrný: Úmyslný, vědomě počínající, záměr mít.

dobrovolný

Dobrovolný znamená činit něco z vlastní vůle, bez nutnosti či povinnosti.

svobodný

Svobodný znamená osvobozený od politických, právních nebo jiných omezení a mít plnou volnost jednat.

přirozený

Přirozený znamená přítomnost přírodních vlastností nebo schopností, aniž by byly výsledkem umělého vývoje nebo vlivu.

svévolný

Svévolný je pojem označující činnost, která je prováděna bez jakékoli autority a zákonů.

Podobná synonyma

svobodný člověk

Osoba, která je volná od jakéhokoli druhu otroctví nebo závislosti a má právo volně rozhodovat.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.