Facebook

Nechtěný - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu nechtěný.

Význam: Nechtěný je to, co se děje nebo co je přijato nebo i dáno proti vůli někoho nebo něčeho.

mimovolný

Mimovolný popisuje akci nebo reakci, která se děje automaticky, bez vědomí nebo úmyslu.

bezděčný

Bezděčný znamená, že člověk není schopen cíleného a vědomého konání, jsou to nevědomé pohyby.

spontánní

Spontánní znamená něco neplánovaného, improvizovaného nebo přirozeného.

samovolný

Samovolný se vztahuje k něčemu, co se děje bez přímého zásahu člověka; ve smyslu nezáměrného, neovlivněného a neregulovaného.

neúmyslný

Neúmyslný znamená nedobrovolný, nechtěný, nezáměrný.

přirozený

Přirozený znamená přírodní, autentický, vycházející z přírodních zákonů nebo instinktů.

nenucený

Nenucený: nenásilný, přirozený; volný od formálního nebo zamlženého jednání.

nestrojený

Neupravený, autentický, pravdivý; upřímný, nezkreslený, přirozený.

úmyslný

Úmyslný: provedení s vědomím předem stanoveného cíle, plánu či účelu.

záměrný

Záměrný: Úmyslný, vědomě počínající, záměr mít.

dobrovolný

Dobrovolný znamená činit něco z vlastní vůle, bez nutnosti či povinnosti.

svobodný

Svobodný znamená osvobozený od politických, právních nebo jiných omezení a mít plnou volnost jednat.

svévolný

Svévolný je pojem označující činnost, která je prováděna bez jakékoli autority a zákonů.

libovolný

Libovolný se obvykle používá pro popis volnosti v možnostech, jako volba nebo přístup. Označuje situaci, kdy není žádný limit nebo omezení.

Podobná synonyma

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

svobodný člověk

Osoba, která je volná od jakéhokoli druhu otroctví nebo závislosti a má právo volně rozhodovat.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.