Facebook

Záměrný - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu záměrný.

Význam: Záměrný: Úmyslný, vědomě počínající, záměr mít.

mimovolný

Mimovolný je označení pro procesy a reakce, které se dějí bez vědomí či vědomého úsilí.

spontánní

Spontánní znamená náhle, impulzivně nebo bez předchozího přípravy.

bezděčný

Bezděčný: vyjadřující se nevědomě, nezáměrně; události, jednání nebo vyjádření nespoutané vědomím.

nechtěný

Nechtěný je to, co se děje nebo co je přijato nebo i dáno proti vůli někoho nebo něčeho.

úmyslný

Úmyslný: provedení s vědomím předem stanoveného cíle, plánu či účelu.

dobrovolný

Dobrovolný znamená činit něco z vlastní vůle, bez nutnosti či povinnosti.

svobodný

Svobodný znamená osvobozený od politických, právních nebo jiných omezení a mít plnou volnost jednat.

přirozený

Přirozený znamená přítomnost přírodních vlastností nebo schopností, aniž by byly výsledkem umělého vývoje nebo vlivu.

svévolný

Svévolný je pojem označující činnost, která je prováděna bez jakékoli autority a zákonů.

libovolný

Libovolný se obvykle používá pro popis volnosti v možnostech, jako volba nebo přístup. Označuje situaci, kdy není žádný limit nebo omezení.

cílevědomý

Cílevědomý: schopnost udělat činy směřující k dosažení stanovených cílů; odhodlanost a vytrvalost ve snaze dosáhnout vytouženého úspěchu.

promyšlený

Promyšlený je věc nebo akce, která je pečlivě zvážena a prodiskutována, aby byla zajištěna její účinnost.

plánovitý

Provedení činností nebo úkolů systematicky a s jasným cílem.

zaměřovací

Zaměřovací je proces, který se používá k určení přesné polohy nebo umístění objektu.

Podobná synonyma

svobodný člověk

Člověk, který je svobodný, je osoba, která je nezávislá a má právo konat podle svého uvážení.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.