Facebook

Nepřihlédnout <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu nepřihlédnout <k čemu>.

Význam: Nepřihlédnout znamená nevzít v úvahu, ignorovat, nebrat v potaz.

pominout

Pominout znamená vynechat, opomenout, nezohlednit.

nevzít v úvahu

Ignorovat, přehlížet, brát na lehkou váhu, nedávat žádnou pozornost.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvozovat obecné vlastnosti z konkrétních případů.

Podobná synonyma

dotýkat se <čeho>

Fyzický kontakt nebo dotek; přiblížení se k čemukoliv s úmyslem jej ovládat, zkoumat nebo vyjadřovat emoce.

zahalovat <co do čeho>

Zahalovat znamená pokrýt nebo zakrýt něčím co je dostatečně silné na to, aby neprozradilo to, co je skryto.

pominout <co>

Pominout je opustit, ignorovat nebo přehlížet.

nabýt <čeho>

Nabýt znamená získat, získat vlastnictví, získat význam, vědomosti nebo dovednosti.

vyprostit <z čeho>

Vyprostit: osvobodit, zbavit zajetí či omezení.

proniknout <do čeho>

Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

upustit <od čeho>

Upustit znamená odložit, opustit nebo odmítnout.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat nebo se pustit do něčeho nového.

dedukovat <co z čeho>

Dedukovat: vyvozovat závěry z určitých předpokladů a zákonitostí.

pominout se

Ignorovat, vynechat, opomenout.

plynout <co z čeho>

Plynout je pohyb něčeho proudem, jako například voda v řece.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

naskočit <do čeho>

Naskočit = rychle a bez připravenosti vstoupit do čeho, začít to používat/dělat.

zbýt se <čeho>

Zbýt se čeho: zůstat bez čeho, nedostat se čeho, postrádat čeho.

týkat se <čeho>

Týkat se: být související s čím, dotýkat se čeho, být relevantní k čemu.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat logicky z něčeho, být výsledkem čeho.

zmocnit se <koho n. čeho>

Zmocnit se čeho/koho: ujmout se autority, aby se dosáhlo cíle.

vrýt <co do čeho>

Vrýt: do hloubky zanést (ostřím, nástrojem apod.).

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

zabodnout <co do čeho>

Zabodnout znamená narazit něco čím, aby zůstalo pevně upevněné.

vážit si <koho n. čeho>

Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečlivě dbát na činnosti, úsilí nebo výsledky, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

dotknout se <čeho>

Dotknout se: fyzicky se dotknout, emotivně se prožít, intelektuálně pochopit, aby se dosáhlo porozumění.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dostat se k cíli, dosáhnout úspěchu či výsledku.

vytrhnout <co z čeho>

Vytrhnout = odstranit něco z něčeho násilným trháním.

těžit <z čeho>

Těžit znamená získávat nebo vytěžit něco, co je užitečné, jako jsou suroviny, surový materiál nebo energie.

vklad <do čeho>

Vklad je peněžní nebo jiná hodnota vložená do finančního ústavu či na účet, která je použita jako základ pro poskytování úvěrů nebo jiných finančních služeb.