Facebook

Vyhnout se <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu vyhnout se <čemu>.

Význam: Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, vyhýbat se čemukoli.

obejít <co> (kličkováním)

"Obejít" znamená obcházet (například překážku) kličkováním - pohybem ve více směrech.

Podobná synonyma

obejít

Obejít znamená projít kolem nebo okolo něčeho, případně vyhnout se něčemu.

snažit se obejít <co>

Snažit se obejít: unikat, vyhnout se, vymanit se.

obejít se <bez koho>

Vyhnout se komukoli/něčemu; obcházet; vyvarovat se.

obejít <koho>

Obejít se znamená vyhnout se něčímu nebo něčemu, obcházet, zdržet se.

obejít (úřady)

Obejít znamená účelově obcházet nějakou pravidla nebo právní regulace vyhlášené úřady.