Facebook

Revolta - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu revolta.

Význam: Revolta je násilné odmítnutí obecně uznávaných obecných zásad nebo zákonů; označuje stav nespokojenosti s autoritou a hnutí k jejímu odmítnutí.

vzbouření

Vzbouření je označení pro akci nebo činnost, při které dochází k odporu proti autoritám nebo k změně společenských podmínek.

vzpoura

Vzpoura je otevřené nebo skryté odporování vůči autoritě nebo zákonům.

bouře

Bouře je silné atmosférické jevy, charakterizované vysokými rychlostmi větru, intenzivními srážkami a výskytem blesků a hromů.

rebelie

Rebelie je odpor proti politickému systému nebo autoritě, často s násilím.

odboj

Odboj je označení pro způsob protestu, který zahrnuje odpor proti vládní autoritě nebo proti dominantním politickým silám.

povstání

Povstání je násilné vystoupení proti vládě, obvykle za účelem změny politického režimu.

Podobná synonyma

pominout (bouře)

Ignorovat, opomenout nebo obcházet situaci, kterou člověk nechce řešit nebo nechce přijmout.

potlačit (povstání)

Potlačit: utlumit, zmírnit, zabránit, zastavit, rozdrtit.

větrná bouře

Větrná bouře je silný vítr, který vytváří rychlé a silné deště, bouři a blesky.

svádět (k povstání)

Povzbuzovat, aby se k něčemu připojili; vybízet k vzpourě nebo vzpouře.

bouře (dělnická)

Bouře dělnická je označení pro rychlou reakci pracujících lidí na nespravedlnosti a nedostupnost právních příležitostí.

odnést <co kam> (bouře)

Odnést je přenést něco z jednoho místa na druhé, například během bouře, takže co se odeberou z jednoho místa, je přeneseno na jiné.

zdolat (povstání)

Zdolat znamená porazit, překonat, převálcovat, vyřešit nebo vyhrát.

mohutnět (bouře)

Mohutnět znamená intenzivně sílící bouře, která může být doprovázena silným větrem, dešťem a hromobitím.