Facebook

Potupný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu potupný.

Význam: Potupný je to, co je zneuctěné, ponížené, ponižující a neslušné.

bezcharakterní

Bezcharakterní: nedostatečný nebo chybějící charakter; nedostatečně odvážný, nezodpovědný nebo bezcílný.

hanebný

Hanebný znamená odporný, zbabělý, hrubý, ohavný, zrůdný nebo hašteřivý.

nectný

Nectný je přívlastek označující bezohlednost, neuctivost a nerespektování druhých.

bezectný

Bezectný znamená rychlý, rychlého pohybu nebo jednání; rychlý jako vítr.

nedůstojný

Nedůstojný je to, co je nevhodné, nehodné a nepřiměřené situaci či chování.

hanlivý

Hanlivý významně zraňuje či uráží něčí charakter či činnost.

hanobící

Hanobící znamená ponižovat, urážet nebo zesměšňovat.

pochvalný

Pochvalný: uznávající, oceňující, chvályhodný; odpovídající chvále nebo uznání.

Podobná synonyma

leták (hanlivý)

Leták je hanlivým výrazem pro něco, co je zveřejněno nebo distribuováno, aby bylo použito k podpoře nebo kritice nějakého názoru.

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

bezcharakterní (člověk)

Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.

bezcharakterní člověk

Člověk bezcharakterní je ten, který nemá vlastní vůli, nerozhodnost, slabost, odhodlanost nebo morální hodnoty.

hanlivý výraz

Hanlivý výraz je urážlivý nebo vulgární slovo či výraz, který je používán k osobnímu napadání nebo urážce.