Facebook

Potupný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu potupný.

Význam: Potupný je to, co je zneuctěné, ponížené, ponižující a neslušné.

bezcharakterní

Bezcharakterní: nedostatečný nebo chybějící charakter; nedostatečně odvážný, nezodpovědný nebo bezcílný.

hanebný

Hanebný znamená odporný, zbabělý, hrubý, ohavný, zrůdný nebo hašteřivý.

nectný

Nectný je přívlastek označující bezohlednost, neuctivost a nerespektování druhých.

bezectný

Bezectný znamená rychlý, rychlého pohybu nebo jednání; rychlý jako vítr.

nedůstojný

Nedůstojný je to, co je nevhodné, nehodné a nepřiměřené situaci či chování.

hanlivý

Hanlivý významně zraňuje či uráží něčí charakter či činnost.

hanobící

Hanobící znamená ponižovat, urážet nebo zesměšňovat.

pochvalný

Pochvalný: uznávající, oceňující, chvályhodný; odpovídající chvále nebo uznání.

Podobná synonyma

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

bezcharakterní (člověk)

Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.

bezcharakterní člověk

Člověk bezcharakterní je ten, který nemá vlastní vůli, nerozhodnost, slabost, odhodlanost nebo morální hodnoty.

leták (hanlivý)

Leták je hanlivým výrazem pro něco, co je zveřejněno nebo distribuováno, aby bylo použito k podpoře nebo kritice nějakého názoru.

hanlivý výraz

Hanlivý výraz je urážlivý nebo vulgární slovo či výraz, který je používán k osobnímu napadání nebo urážce.