Facebook

Bezectný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu bezectný.

Význam: Bezectný znamená rychlý, rychlého pohybu nebo jednání; rychlý jako vítr.

hanebný

Hanebný je pojem označující bezpráví, které je odporné a zbabělé.

nectný

Nectný znamená nezdvořilý, nečestný, neuctivý a nezákonný.

nečestný

Nečestný znamená podvodný, neférový, nespravedlivý, nepoctivý, neetický nebo protiprávní.

čestný

Čestný znamená poctivý, upřímný, důvěryhodný a čestný ve všech situacích.

ctný

Ctný je člověk, který se chová s úctou, je slušný, upřímný a zodpovědný ke všem lidem. Jeho jednání je čestné a spravedlivé.

bezcharakterní

Bezcharakterní: nedostatečný nebo chybějící charakter; nedostatečně odvážný, nezodpovědný nebo bezcílný.

potupný

Potupný je to, co je zneuctěné, ponížené, ponižující a neslušné.

nedůstojný

Nedůstojný je to, co je nevhodné, nehodné a nepřiměřené situaci či chování.

Podobná synonyma

bezcharakterní (člověk)

Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

bezcharakterní člověk

Člověk bezcharakterní je ten, který nemá vlastní vůli, nerozhodnost, slabost, odhodlanost nebo morální hodnoty.

čestný muž

Čestný muž je někdo, kdo je morálně vyspělý a vždy dodržuje sliby a slovo. Jeho činy jsou vždy v souladu se zásadami spravedlnosti a čestnosti.

čestný (v plnění závazků)

Čestný znamená prokazovat věrnost slibům a závazkům, dodržovat je a vystupovat spravedlivě a upřímně.