Facebook

Nectný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu nectný.

Význam: Nectný je přívlastek označující bezohlednost, neuctivost a nerespektování druhých.

nečestný

Nečestný: nepoctivý, nezákonný, neetický, neupřímný, nespravedlivý, podvodný.

bezectný

Bezectný je bez chyby, bezchybný, bezvadný, bezchybně provedený, dokonale bez chyb.

hanebný

Hanebný je odsuzující, nečestný, nízký, poníženíhodný, neuctivý a postrádající morální hodnoty.

potupný

Potupný je něco, co je hanlivé, ponížené a ostudné, co vyvolává pocit hanby nebo studu.

nízký

Nízký se vztahuje k hodnotám, které jsou nižší než průměr, očekávané množství nebo obvyklou úroveň.

neslušný

Neslušný znamená neuctivý, vulgární, nezdvořilý nebo hrubý.

nestydatý

Nestydatý je označení pro osobu, která se nebojí sdílet své názory nebo postoje, i když to může být neobvyklé nebo neobvyklé.

nestoudný

Nezdvořilý, neuctivý, nezdvořácký, nevychovaný; nevhodný, neslušný, nezdravý, nevkusný.

bezcharakterní

Bezcharakterní: nedostatečný nebo chybějící charakter; nedostatečně odvážný, nezodpovědný nebo bezcílný.

nedůstojný

Nedůstojný je to, co je nevhodné, nehodné a nepřiměřené situaci či chování.

Podobná synonyma

nízký (cena)

Nízká cena znamená, že je cena nízká ve srovnání s jinými cenami.

nízký (vkus)

Nízký vkus znamená omezené, neoriginální nebo stereotypní chutě nebo preference.

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

nízký (tón)

Nízký tón označuje hlas s nízkou frekvencí, který je obvykle tmavý, hluboký a ztěžka rozumitelný.

bezcharakterní člověk

Člověk bezcharakterní je ten, který nemá vlastní vůli, nerozhodnost, slabost, odhodlanost nebo morální hodnoty.

bezcharakterní (člověk)

Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.